Certifikace v ČMS

skupina
Ve čtvrtek 24.5.2012 probíhaly v České marketingové společnosti na Novotného lávce v Praze 1 certifikace, které měly za úkol rozšířit řady dosud certifikovaných odborníků a některým z nich certifikáty na další tři roky prodloužit. Celý akt měl slavnostní atmosféru, kterou ještě umocnilo krásné počasí a výhled na nezapomenutelné panorama nad Vltavou.

Titul  Lektor pro marketing  úspěšně obhájila Ing. Halina Kotíková, Ph.D.,  vysokoškolská učitelka z katedry rekrealogie FTK UP V Olomouci

O proplongaci požádali a stanovená kritéria splnili:

PhDr. Petr Frey, marketingový poradce
Ing. Lubomír Halagačka, marketingový manažer
doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc., lektor pro marketing
Luděk Lokaj, marketingový specialista
Ing. Martin Pešat, marketingový manažer
doc. Ing. Jozefína Simová, Ph.D., lektor pro marketing

Certifikační komise pracovala ve složení - předsedkyně certifikační komise PhDr. Cecílie Klevarová, CSc – ředitelka Bercil Consulting. Dalšími členy komise byli doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D. – prezidentka ČMS a prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc., viceprezident ČMS


PARTNEŘI
 


2011 © Česká marketingová společnost, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, tel/fax: 221 082 395, info@cms-cma.cz, www.cms-cma.cz. Tvorba stránek: Visual Agency Prague