Důležité je informovat

logo dlouhé

Podpora vzdělávání z ESF není samozřejmou věcí. Získají ji projekty, které mají jasné zaměření, jasný cíl a slouží skupině odborníků k doplnění jejich dosavadního vzdělání. Každý příjemce takovéto dotace si musí uvědomit, že obdržel nemalé prostředky, ze kterých bude mít postupně prospěch celá společnost. Je proto velmi důležité, aby se ostatní dověděli, odkud podpora projektu proudí a k čemu slouží.

Česká marketingová společnost věnuje velkou pozornost propagaci projektu a pravidelně uveřejňuje zprávy o průběhu vzdělávání vybraných firem. Využívá k tomu prostor v odborném tisku (časopisy Marketing a komunikace, Trend Marketing apod.), aktivity spojené s pořádáním soutěže Marketér roku, platformy odborných konferencí a pracovních setkání a v neposlední řadě neopomene projekt připomenout při rozesílání pošty svým kolektivním i individuálním členům.

V průběhu realizace projektu jsou jednotlivá školící místa označena podle stanovených norem a kritérií jak v exteriéru, tak i interiéru areálu v místě konání.

projekt propagace


PARTNEŘI
 


2011 © Česká marketingová společnost, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, tel/fax: 221 082 395, info@cms-cma.cz, www.cms-cma.cz. Tvorba stránek: Visual Agency Prague