Marketing Trend jaro 2011

Tradiční versus nové.

V pořadí již 14. konference Marketing trend, kterou pořádá ČMS ve spolupráci s časopisem Trend Marketing, se uskutečnila 19.5. na Novotného Lávce. Tradiční setkání marketingových odborníků z praxe i z akademické oblasti se konalo od roku 1990 již po třicáté šesté. Zvolené téma vymezilo prostor pro konfrontaci tradičních hodnot a nových trendů v marketingu. Jak se mění zákazník? Co všechno nabízí nové marketingové přístupy? Jsou tradiční modely relevantní a funkční? Jaká je situace na trhu? Na to vše se snažili zodpovědět přednášející ve svých příspěvcích zařazených do čtyř samostatně tematicky laděných bloků. Konferenci zahájila úvodním slovem prezidentka ČMS doc. Jitka Vysekalová. Celodenní role moderátora se ujal Bohuslav Bohuněk, šéfredaktor časopisu Trend Marketing.

První blok s názvem „Nové směry v marketingové komunikaci – příležitost, hrozba nebo bublina? Přání vs. realita (úvod a hledání souvislostí)“ byl zahájen jednatelem společnosti Media One/At Media Štěpánem Woldem s příspěvkem „Co manažeři deklarují vs. co říkají reálná čísla“, v němž nabídl pohled na hlavní myšlenky, jak je používána reklama v TV v porovnání s ostatními médii. Prezentoval marketingový průzkum mezi manažery (300 marketingových manažerů) s cílem zjistit, jak viděli v roce 2007 budoucí marketingový mix v horizontu 3 let. Hodnocení výsledků v roce 2010 ukázalo, že k předpokládanému úpadku efektivity TV reklamy nedošlo.

Další, v pořadí druhá byla prezentace Martina Fouska, marketingového ředitele ze společnosti Bohemia Sekt, na téma „Co nové marketingové trendy znamenají pro tradiční značky“. Bohemia Sekt patří mezi značky s velmi vysokou spontánní a dotazovací znalosti u koncových zákazníků, dosahující 90-100%. Jako primární média pro reklamu využívají TV a kino, umožňující komunikovat náladu ( obraz+hudba), tisk a outdoor/indoor nosiče cílené na impulsivní nákupy. Jako nová využívaná média zmínil Facebook (pro mladší generaci) a mobilní telefon (SMS, geografické cílení), která jim v kampani umožnila komunikovat přímo s koncovým zákazníkem. Zatím zůstává cíl komunikovat v tradičních médiích.

Druhý blok s názvem „Nově, nebo tradičně? Hlavní je získat pozornost“ začala prezentace Pavlíny Jandové, senior marketing manažerky ze společnosti E.ON s titulkem „Tradiční vs. netradiční komunikace v energetické společnosti E.ON“ . Při srovnání s tradičními způsoby komunikace energetických společností představila přístup pokládající elektřinu a plyn za zboží, které je nutno komunikovat v marketingových kampaních (retenční, akviziční, preventivní a online kampaň) široké cílové skupině . Informovat jaký je produkt, jaký je balíček produktů a jaké jsou doprovodné služby. Značný význam má budování znalosti značky E.ON.

Další prezentace Michala Bezruče, spoluzakladatele mezinárodně úspěšné taneční školy Dancers4You s názvem „Jde to i bez miliónů“, se týkala nákladově efektivní letákové kampaně a taneční akce společnosti (Vánoční Show, Tancem proti drogám, letní taneční tábory). Taneční studio získalo během své činnosti stovky úspěchů na mezinárodním poli.

Třetí blok „Efektivní propojení světa on-line a of-line“ uvedla Martina Lambert, ředitelka marketingu a komunikace z LBBW Bank CZ s prezentací na téma „Hodnocení online kampaní v praxi“ ve které charakterizovala jako klíčovou metodiku přípravy online kampaní. Pro určení úspěšnosti prvků reklamních kampaní měří Bounce rate, sestavují Black&White list, na jehož základě jsou reklamní prvky znovu použity resp. vyřazeny v dalších kampaních. Dále seznámila s neúspěšnou e-mailovou kampaní za účelem akvizice nových klientů, částečně úspěšnou mobilní kampaní pro hypoteční úvěry a další úspěšnou kampaní podpory prodeje hypotečních úvěrů prostřednictvím internetu a tisku.

Tomáš Čupr ze společnosti Slevomat.cz s příspěvkem „Jak na slevomaty?“ specifikoval obchodní model tohoto nového typu marketingového nástroje. Poukázal na větší přidanou hodnotu velkých serverů.

Třetí prezentace bloku s názvem „Firemní obsah – Tisk, internet, tablet nebo Facebook?“ přednesl Martin Vymětal, obchodní a marketingový ředitel z Boomerang Publishing. Vtipnou a zábavnou formou nabídl myšlenky zvažující výhody a rizika nových médií (tradiční internet, elektronické magazíny, tablety, sociální sítě) pro firemní časopis. Jako médium v současné době s největším potenciálem vyzdvihl sociální sítě a mezi nimi Facebook držící prvenství v počtu pravidelných čtenářů.

„Nové technologie, které zvyšují efektivitu marketingu“ bylo tématem čtvrtého závěrečného bloku. Vít Šoupal, senior manažer mobilních plateb a mobilního marketingu z T-Mobile ve své prezentaci „Přichází čas skutečně chytrých telefonů? aneb Mobilní telefon jako marketingový nástroj budoucnosti.“ Hovořil o rostoucím podílu chytrých telefonů s přístupem na internet v populaci ČR (37% z 13,4 mil evidovaných SIM), které nabízejí efektivní cílení, relevanci, interakci, měřitelnost a možnosti bannerové kampaně na mobilním internetu a reklamní MMS s proklikem na internetové stránky. Jako příklad budoucnosti uvedl návštěvu koncertu, kde zákazník automaticky obdrží u brány SMS zprávu s nabídkou prokliku pro okamžité zakoupení vstupenky.

Následovala prezentace Markéty Víškové, research director ze společnosti Confess Research, na téma „Neuro výzkum reklamy po roce na českém trhu“, ve kterém představila metody Neurotrace a BIOnavigator pro neurotestování reklamy (kombinuji GSR – odpor kůže, EEG mozku a oční kameru). Při testování sledují hlavně emoční zaujetí tj. schopnost reklamy upoutat pozornost a aktivaci tj. reakce těla. Neuroestování a interpretaci získaných charakteristik demonstrovala na reklamách a případové studii.

Závěrečná prezentace „Přichází čas, kdy každá firma bude mít CRM? Aneb zkušenosti z reálných nasazení v ČR“ patřila Petru Hampejsovi ze společnosti Microsoft, ve které představil CRM produkt Microsoft Dynamics, u něhož se jim úspěšně daří i napříč ekonomickou krizí zvyšovat tržby. Variantou umožňující využívat jejich produkt také malým a středním firmám je online verze, kde odpadá nutnost pracné instalace na firemním hardwaru. V prezentaci představil marketingové přínosy produktu pro společnosti (aktuální databáze, automatické datové procesy, jednoduchá segmentace, hromadná komunikace, evidence kampaní, reporty, organizace úkolů a další).

Závěrem lze konstatovat, že konference poukázala na značný význam tradičních médií jako je TV, tisk a stále rostoucí význam mobilního marketingu. Sociální sítě mají velký potenciál hlavně v segmentu mladší generace. Další typy nových médií, které se nabízejí, dosud vyžadují pro širší praktickou využitelnost a vyšší efektivitu osvojení si nových dovedností jak na straně produkce tak spotřeby reklamy. Kreativitě se však zde meze nekladou.

Ing. Ondřej Grünwald, FEL ČVUT


PARTNEŘI
 


2011 © Česká marketingová společnost, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, tel/fax: 221 082 395, info@cms-cma.cz, www.cms-cma.cz. Tvorba stránek: Visual Agency Prague