ČMS očima studentů

Přinášíme část seminární práce posluchačů specializace Komerční komunikace na VŠE Praha, na téma image České marketingové společnosti. Jak vidí ČMS mladá generace budoucích marketérů?

Česká marketingová společnost se za dobu svého působení dostala na přední místo institucí, které se problematikou marketingu zabývají.

Podle našeho názoru je členství v ČMS velikým přínosem jelikož za minimální náklady mají členové možnost stát se součástí velké organizace, která sdružuje nespočet informací z oboru marketingu, které pomáhají jednotlivcům se dále sebevzdělávat a zároveň se tak zvyšuje celková úroveň marketingu v České republice. Navíc soutěž Marketér roku umožňuje členům získat ocenění za svou profesní činnost a stát se tak významnou postavou na poli českého marketingu.

Česká marketingová společnost má velice přehledně zpracované webové stránky, kde jsou informace nejen o její činnosti, ale také aktuality ze světa marketingu,  konferencích, veletrzích apod. Zájemci se zde mohou stát členy, zaregistrovat se a sjednat si předplatné časopisu Marketing & komunikace. Velice kladně hodnotíme vzhled, přehlednost i dostatek informací.

Webové stránky působí profesionálně. Dominující modrá barva značí serióznost. Doplňující šedá značí konzervativnost a důstojnost a zlatavá barva, která označuje jednotlivé sekce, působí pozitivně na přehlednost webových stránek a zároveň symbolizuje vysokou úroveň společnosti. Barvy navzájem vhodně kontrastují a působí na pohled příjemně.

Webové stránky jsou obsahově velice dobře zpracované nejenom pro odborníka, ale i pro širokou veřejnost, jelikož výstižně popisují všechny nezbytné informace. Pokud stránku navštíví unikátní uživatel, velice jednoduše se dostane k informaci o členství o ČMS a odběru časopisu Marketing & komunikace.

Úvodní webovou stránku ČMS hodnotíme velice kladně vzhledem k její přehlednosti. Návštěvník se na stránkách velice snadno a rychle zorientuje, ať už je to člen společnosti, nečlen, účastník soutěže Marketér roku či pouze ten, kdo se chce o společnosti dozvědět bližší informace. Celkově na nás úvodní stránka působí neagresivně a tak odpovídá neziskové povaze organizace. Podle nás to všechno evokuje důvěryhodný a kvalitní celkový obsah stránek.

Logo České marketingové společnosti na první pohled neupoutává pozornost. Jelikož jsou dvě písmena bílou barvou, splývá logo s pozadím webových stránek, ačkoliv snahu o vyzdvižení písmena „M“ jako „Marketingová“ modrou barvou hodnotíme kladně. Plusem je soulad barev stránek s barvami loga Doporučovali bychom však výraznější změnu tak, aby. logo vyjadřovalo  snahu společnosti o sledování moderních trendů v marketingu. Dosavadní logo působí příliš technicky a nemoderně. Oblast marketingu je přitom většinou symbolizována kreativitou a dynamikou. Jako vhodný příklad bychom uvedli logo Americké marketingové asociace, se kterou ČMS spolupracuje. Její logo je nápadité a moderní přestože tato firma má dlouholetou tradici.

Časopis Marketing & komunikace hodnotíme pozitivně především po obsahové stránce. Vzhledem k monotematizmu každého vydání není časopis pouze zdrojem aktuálních informací, ale působí i jako kvalitní médium pro vzdělávání se v dané problematice. Myslíme si, že časopis neslouží pouze k jednomu přečtení, ale slouží čtenáři jako zdroj odborné i v budoucnu. Jednotlivá témata jsou popisována z mnoha úhlů pohledů. Časopis se podle našeho názoru vyznačuje vysokou kvalitou, aktuálností a odborností publikovaných příspěvků.

Dále se budeme věnovat následujícím aktivitám České marketingové společnosti. Mezi nejlépe uchopené aktivity řadíme soutěž Marketér roku. Jelikož dává možnost zviditelnění jednotlivým účastníkům soutěže a speciálně výhercům. Zároveň soutěž jako taková je mediálně sledovaná, generuje pozitivní PR, což kladně působí na image celé společnosti a zároveň vzbuzuje zájem o členství v ČMS. Tato a další akce typu veletrh „Reklama, Polygraf“, konference Marketing Trend a další, pořádané ČMS působí kladně na utužování vztahů mezi odborníky v oblasti marketingu a zároveň velice silně zviditelňují Českou marketingovou společnost. Stejně tak jako organizace, která stojí mimo marketingové aktivity, Lady Wine Club a Galerie Veritasimus.

Podle našeho názoru jsou obě tyto aktivity dalšími zajímavými způsoby jak reprezentovat společnost, zajistit šíření dobrého jména, budovat důvěryhodnost a pozitivní asociace, které k neziskovým organizacím patří.

Autoři seminární práce: Urszula Fukalová, Daniela Greifová, Iryna Kovalenko, Natalya Lapitskaya, Lucie Skříčilová, Martin Požárek.

 


PARTNEŘI
 


2011 © Česká marketingová společnost, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, tel/fax: 221 082 395, info@cms-cma.cz, www.cms-cma.cz. Tvorba stránek: Visual Agency Prague