2011 červen - zasedání HV

Zasedání se uskutečnilo 15. června 2011.
Byla projednána Zpráva o činnosti ČMS, kterou přednesla prezidentka ČMS doc. Jitka Vysekalová, a informace o soutěži Marketér roku 2010 doplnil viceprezident ČMS prof. Gustav Tomek. O činnosti regionálních klubů ČMS v jednotlivých krajích pak informovali jejich přítomní zástupci.

Plné znění Zprávy o činnosti ČMS za I. pololetí 2011 je k dispozici v rubrice Zprávy o činnosti.


PARTNEŘI
 


2011 © Česká marketingová společnost, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, tel/fax: 221 082 395, info@cms-cma.cz, www.cms-cma.cz. Tvorba stránek: Visual Agency Prague