Lehce zimní Veritasimus

Ve středu 19.12.2012 v podvečerních hodinách se sešli na Novotného lávce v Praze 1 ve vestibulu Klubu techniků ČSVTS všichni příznivci malé galerie ČMS Veritasimus. Amatérští fotografové z řad členů ČMS (autoři vystavených snímků) i další návštěvníci vyslechli vtipný zasvěcující úvod do tématu z úst prezidentky ČMS Jitky Vysekalové a nechyběly ani tradiční přesně cílené verše poety Pavla Lintymera. Téma bylo načasované - Zima očima marketérů - a výsledky amatérského snažení obdivuhodné. Zima může být bílá, šedá, chmurná, veselá, krásná i odporná, podle toho, jak ji kdo právě vnímá a zachytí. Výstava se tentokrát konala v novém prostředí, kde denně prochází velký počet zaměstnanců i návštěvníků centra ČSVTS, kteří se mohou záběry našich členů potěšit. Pokud budete mít cestu po nábřeží okolo Novotného lávky, přijďte se i vy podívat, třeba vás bude expozice inspirovat k příští osobní aktivní účasti na podobné akci.

01 03
02 04
 05a

06

pozvánka Pavel Lintymer: Bílá zimní vernisáž marketérů
   
   

PARTNEŘI
 


2011 © Česká marketingová společnost, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, tel/fax: 221 082 395, info@cms-cma.cz, www.cms-cma.cz. Tvorba stránek: Visual Agency Prague