Výzkum trhu v praxi aneb jak změřím účinnost mých kampaní

Dne 13.2.2013 proběhl na Novotného lávce v Praze 1 seminář pod názvem Výzkum trhu v praxi pořádaný Českou marketingovou společností a společností Czech Marketing Group, která je nositelem projektu České a kvalitní. Zájem ze strany členů ČMS i ostatních příznivců marketingu byl velký a všichni strávili příjemné odpoledne naplněné odborným poznáním i kulturním zážitkem.

Seminář zahájila prezidentka ČMS Jitka Vysekalová citátem Graham Bella „Když se jedny dveře zavřou, jiné se otevírají. My ale tak dlouho s lítostí hledíme na ty zavřené, že si nevšimneme těch, které se pro nás právě otevřely“ a popřála, aby seminář nejen dal možnost nahlédnout do těch otevřených, ale pootevřel i ty zavřené. V prvním bloku, věnovaném marketingovému informačnímu systému, se Robert Stránský věnoval možnostem získávání informací a především jejich praktickému využití ve vazbě na jednotlivé části marketingového mixu. V další části semináře věnované novinkám ve výzkumu trhu se oba řečníci zaměřili nejen na využití neuromarketingových přístupů a konkrétního příkladu výzkumu dopomocí oční kamery, ale i na doporučení při výběru výzkumné agentury, pokud nestačí „vlastní síly“. Účastníci semináře dostali přehled výzkumných agentur – členů SIMAR a odkaz na další agentury, které se výzkumem trhu či marketingovým výzkumem zabývají.

O přestávce bylo kromě občerstvení těla účastníkům semináře nabídnuto i „občerstvení ducha“ účastí na vernisáži malé galerie ČMS Veritasimus. Věříme, že krásné fotografie české krajiny, které na výstavu poslali členové a přátelé České marketingové společnosti na téma Země česká, domov můj, byly milým zpestřením odborného programu.

Po přestávce se ujal slova Roman Šuk, odborný konzultant a ředitel pro platformní strategii Microsoftu, který se zajímavým a interaktivním způsobem podělil s posluchači o svoje zkušenosti z průzkumů při vytváření poptávky po nových službách a informoval o strategickém projektu rozvoje prodejů cloud technologií. V závěrečné části se ing. Stránský zaměřil na možnosti využití výzkumu trhu pro získávání nových zákazníků a dokumentoval je na konkrétní případové studii „Mystery mailing e-shopů elektro“, která hodnotila kvality služeb zákaznických center vybraných e-shopů ve srovnání posledních dvou let.

 01  
 02  

PARTNEŘI
 


2011 © Česká marketingová společnost, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, tel/fax: 221 082 395, info@cms-cma.cz, www.cms-cma.cz. Tvorba stránek: Visual Agency Prague