Mimořádný seminář s mimořádným úspěchem

Ve středu dne 17.4.2013 uspořádala Česká marketingová společnost v kouzelném prostředí na Novotného lávce v Praze 1 mimořádný seminář, který tentokrát připravila ve spolupráci s vynikajícím moderátorem, několikanásobným vítězem diváckých televizních anket, panem Karlem Voříškem. Jeho partnerkou byla neméně významná osobnost na poli marketingu, paní Jitka Vysekalová, prezidentka ČMS. Seminář měl zcela netradiční formu a kladl si za cíl obohatit účastníky nejen o odborné znalosti, ale také o umění tyto znalosti kultivovaným způsobem zúročit. Nešlo jen o pasivní odposlech lektorů, do dění se aktivně zapojili všichni a na místě si vyzkoušeli, jak působí na své okolí. Kromě toho dostali mnoho praktických rad, co by měli ještě v tomto směru udělat pro svůj další rozvoj a růst. Kromě netradiční vzdělávací formy čekalo na účastníky také kulinářské potěšení v podobě oběda v zimní zahradě s úchvatným výhledem na Karlův most a Pražský hrad.
Protože byl seminář pro účastníky velkým přínosem a všichni kvitovali s povděkem jeho vysokou úroveň, už teď Vám můžeme přislíbit, že se k jeho konání na podzim určitě vrátíme. Nový termín včas oznámíme prostřednictvím elektronické pošty i upozorněním na našich www.
Živá marketingová tvůrčí dílna, kterou můžeme náš seminář bez nadsázky nazvat, má otevřené dveře i pro Vás. Neváhejte do nich vstoupit, určitě nebudete zklamáni.
program 17.4.

 19  23  1
 2  5  6
 21  9  4
 28  24  8
 16  12  7
 22  11  29
 27  25  30
 14  13  15
     
     

PARTNEŘI
 


2011 © Česká marketingová společnost, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, tel/fax: 221 082 395, info@cms-cma.cz, www.cms-cma.cz. Tvorba stránek: Visual Agency Prague