Česká marketingová společnost vyhlásila oficiální výsledky soutěže Marketér roku 2012.

V podvečer 23. května 2013 se v příjemném klasickém prostředí Divadelního sálu Klubu Lávka s historickým rámcem Karlova mostu a působivým výhledem na Hradčany odehrálo finále soutěže Marketér roku. Večerem provázel zkušený a vtipný moderátor Karel Voříšek a hudební vystoupení talentované mladé kytaristky Lucie Šťavíkové a šansoniérky Zlatky Bartoškové i kapely Bridge Band zpříjemnilo večer všem zúčastněným. Pro vítěze byly připraveny sošky křišťálových delfínů z českého skla v čele s Velkým modrým delfínem v novém působivém designu z díly uměleckého skláře Vladimíra Zubričana.  Na oceněné i nominované čekaly kromě diplomů i mnohé věcné dary od sponzorů a partnerů soutěže. Kromě hlavních cen udělila hodnotitelská komise i několik zvláštních ocenění za mimořádné aktivity a úspěšné inovativní marketingové projekty.

Výsledky soutěže

Velký delfín – hlavní cena soutěže:

Ing. Radim Jančura Student Agency, s.r.o.
za úspěšnou realizaci významných projektů zaměřených na zvýšení hodnoty pro zákazníka

Mimořádná cena hodnotitelské komise – Zlatý delfín:

Zdeněk Sobota – M.I.P. Group, a.s.  
za dlouhodobou komplexní realizaci projektů podporujících rozvoj výstavnictví

Mimořádná cena hodnotitelské komise – Modrý delfín:

Ing. Miloslav Cváček, Ph.D. – ISMM Project & Training, s.r.o.
za úspěšnou realizaci komplexní marketingové strategie při založení a rozvoji firmy

Mimořádné ocenění prezidia ČMS – Růžový delfín:

Mgr. Jana Drexlerová – Mamma Help Centrum  
za významný podíl na realizaci úspěšného projektu síť MAMMA HELP CENTER v ČR

Malý delfín

Jiří Berger
– Olma, a.s. Olomouc  
za úspěšnou marketingovou strategii uvedení nových produktů na trh

Ing. Ján Chorvát
  – vydavatelství Czech Business Media  
za významný příspěvek k rozvoji a popularizaci marketingových informací

Miloslava Nováková, MSc., MBA  
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
za systémové uplatňování marketingových principů v oblasti řízení státní správy

Ing. Pavel Pastorek – Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo 
za úspěšné budování konkurenční schopnosti firmy důsledným uplatněním marketingu

Jakub Petřina Air Bank
za úspěšnou realizaci marketingového konceptu v oblasti bankovnictví

PhDr. Miluše Viklická Divadlo Viola
za efektivní a netradiční využití marketingu v oblasti kultury

Ing. Libor Witassek, MBA  –  DC VISION, s.r.o.
za inovativní přístupy v oblasti marketingového poradenství

Mimořádné ocenění prezidia ČMS – plaketa:

POPAI – NÁRODNÍ KANCELÁŘ POPAI CENTRAL EUROPE o.s.

Diplom za nominaci:

Mgr. Remigiusz Górski  DM BOŚ, s.a.
Stanislav Husník Styl, družstvo pro chemickou výrobu
Mgr. Zdenka Chocholoušová – Lagardere Active ČR, a.s.
Ing. Miloslav Šorejs – Granát, družstvo umělecké výroby Turnov
Ing. Jan Vaněček
– Zdravotní pojišťovna MV ČR

Mladý delfín poprvé
Součástí soutěže byla i nově zařazená kategorie pro vysokoškolské studenty nazvaná Mladý delfín. Mladí nadějní studenti marketingu měli možnost na téma Město, ve kterém studuji, realizovat svou představu o dané lokalitě a jejím budoucím rozvoji.
Zásadní podíl na realizaci této části soutěže má Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, především pedagogové z Ústavu marketingových komunikací Fakulty multimediálních komunikací. Cenu ze soupeření o mladého delfína si odnesli studenti Žaneta Konečná a Ivan Nevřela. Jistě i takováto podpora bude dalším povzbuzením v jejich záslužných aktivitách při přípravě na životní dráhu.

 24  25
 06  05
 23  19
 18  16
 12  13
 14  11
 09  17
 10  04
 01  02 symbol Mladého delfína
 08  15


 


PARTNEŘI
 


2011 © Česká marketingová společnost, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, tel/fax: 221 082 395, info@cms-cma.cz, www.cms-cma.cz. Tvorba stránek: Visual Agency Prague