Marketér roku 2013 - soutěž vyhlášena

Česká marketingová společnost vyhlásila již devátý ročník soutěže o Marketéra roku. Tentokrát za rok 2013. Vyhlášení této, dnes již významné odborné i společenské události, proběhlo v rámci zahájení konference Dialog se zákazníkem, kterou uspořádala Česká marketingová společnost ve spolupráci s Marketingovým institutem v rámci tradičních konferencí Marketing Trend dne 23.10.2013. Vyhlášení soutěže se za Českou marketingovou společnost zúčastnili prezidentka společnosti doc. Jitka Vysekalová a viceprezident – předseda poroty soutěže prof. Gustav Tomek. Tradičně podpořil vyhlášení soutěže svým osobním sdělením prof. Philip Kotler, osobnost světového marketingu.

Soutěž si klade za cíl přispívat k rozvoji marketingu popularizací osobností, které dosáhly významných úspěchů právě díky aktivnímu využití principů marketingu. Nehodnotí se osobnost jako taková, ale její podíl na projektu, který má inovativní charakter v produktové politice při zavedení nových metod a postupů, v rámci změn procesního přístupu k řízení manažersko-marketingových činností a podobně. Projekt by se měl současně významně podílet na zvýšení konkurenční schopnosti firmy a hodnoty poskytované zákazníkovi. V neposlední řadě jsou respektovány požadavky etického přístupu a příspěvku ke společenské odpovědnosti firem. Porota vedle hlavního nositele symbolu soutěže – Velkého modrého delfína – uděluje i další ocenění za mimořádné úspěchy v oblastech netradičního používání marketingu, v neziskových organizacích apod.

Podrobnosti o soutěži, zejména o způsobu podávání přihlášek, jsou k dispozici na www.cms-cma.cz, případně je možno směrovat další dotazy na emailovou adresu info@cms-cma.cz. Termín podání přihlášek je do 15. dubna 2014.
přihláška

vyhlášení


PARTNEŘI
 


2011 © Česká marketingová společnost, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, tel/fax: 221 082 395, info@cms-cma.cz, www.cms-cma.cz. Tvorba stránek: Visual Agency Prague