ČMS zaujímá na veletrhu Reklama, Polygraf své stabilní místo

2014 logoVe dnech 13.-15. května 2014 probíhal v areálu PVA EXPO Praha - Letňany tradiční veletrh Reklama, Polygraf, který každoročně pořádá agentura MIP a na němž je pravidelným garantem doprovodného programu Česká marketingová společnost.
Stejně tak tomu bylo i letos. Kromě vlastního stánku, kde se odborní návštěvníci mohli dovědět o zaměření činnosti ČMS, probíhal v den zahájení veletrhu v konferenčním sále odborně zaměřený doprovodný program:
11.30 – 12.20
Současná reklama očima české veřejnosti i odborníků - Jitka Vysekalová a Renáta Doležilová představily výsledky pravidelného dlouholetého šetření, které mapuje z různých hledisek postoje české veřejnosti k reklamě
12.20 – 12.30
Křest 1. Vydání publikace Emoce v marketingu – Jak oslovit srdce zákazníka - za přítomnosti zástupkyně nakladatelství Grada byla pokřtěna nová publikace autorky Jitky Vysekalové a kol., která přináší nové pohledy na fenomény spojené se současnými marketingovými aktivitami na našem i světovém trhu
12. 30 – 12.40
Informace o soutěži Marketér roku - profesor Gustav Tomek informoval o probíhající soutěži, jejíž výsledky budou vyhlášena na galavečeru 22.5.2014
13.00 – 14.30
Setkání Regionálních klubů ČMS - zástupci regionálních klubů se sešli u kulatého stolu, aby se vzájemně informovali o probíhajících i připravovaných aktivitách v regionech

Česká marketingová společnost udělila svou cenu také v soutěži Duhový paprsek, jejíž výsledky byly vyhlášeny v podvečer 14.5.2014.

   
   
   
   
 21
 2001  22

PARTNEŘI
 


2011 © Česká marketingová společnost, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, tel/fax: 221 082 395, info@cms-cma.cz, www.cms-cma.cz. Tvorba stránek: Visual Agency Prague