2014 červen - zasedání HV

11. června 2014 se uskutečnilo pravidelné zasedání Hlavního výboru České marketingové společnosti, který se schází dvakrát ročně.
Byla projednána Zpráva o činnosti ČMS, kterou přednesla prezidentka ČMS doc. Jitka Vysekalová, a informace o soutěži Marketér roku 2013 doplnil viceprezident ČMS prof. Gustav Tomek. O činnosti regionálních klubů ČMS v jednotlivých krajích pak informovali jejich přítomní zástupci, Součástí programu byla také zpráva o hospodaření, po níž následovala diskuze přinášející podnětné návrhy k rozvoji další činnosti ČMS.
Plné znění Zprávy o činnosti ČMS za I. pololetí 2014 je k dispozici v rubrice Zprávy o činnosti.

 d  b
 e  f
 a  c
 g  h
 i  j
 l k 

 

  

  

  

  

 


PARTNEŘI
 


2011 © Česká marketingová společnost, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, tel/fax: 221 082 395, info@cms-cma.cz, www.cms-cma.cz. Tvorba stránek: Visual Agency Prague