Příprava podzimní konference Fenomén značky

Rádi bychom navázali na úspěšné odborné konference z minulých let, které byly určeny nejen pro členy České marketingové společnosti, ale i široké odborné veřejnosti. Tentokrát se chceme věnovat problému, který je nejen aktuální, zajímavý a pro řadu marketingových odborníků zásadní, ale dotýká se svým způsobem široké škály většiny z nás v roli spotřebitelů.
Chytilová & spol., patentová kancelář, s.r.o.
ve spolupráci s Českou marketingovou společností připravuje pod záštitou prezidenta České republiky pana Miloše Zemana konferenci Fenomén značky, ekonomické, právní a emociální aspekty.
Odborným garantem sekce emoce v marketingu je doc. Jitka Vysekalová.
Datum konference je stanoveno na 30.10.2014, poznamenejte si je prosím do svých diářů.
Bližší informace včetně přihlášky naleznete už nyní na www.fenomen-znacky.cz.
Členové České marketingové společnosti a jejích partnerských organizací mají na konferenci slevu, bližší informace budou všem sděleny ve zvláštním e-mailu, kde bude také uvedený kód pro poskytnutí výše slevy za předem stanovených podmínek.


PARTNEŘI
 


2011 © Česká marketingová společnost, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, tel/fax: 221 082 395, info@cms-cma.cz, www.cms-cma.cz. Tvorba stránek: Visual Agency Prague