Reklama? Reklama!

Malá galerie Veritasimus

 

 

fotografie a ilustrace Josef Kroupa (JOKR)

 

doprovodná poezie
Pavel Lintymer

 

 

10. února 2015 v 18.00 hod. Vinný šenk Náplavní ulice Praha 2

Opět se po čase sešli kolegové, přátelé a příznivci České marketingové společnosti, aby se potěšili a pobavili fotopříběhy Jožky Kroupy, který vidí reklamní počiny v našem okolí z poněkud jiného úhlu.

 

 

Stala se reklama součástí našeho života,
nebo nás manipuluje ke zbytečnému konzumu?

Nelehká otázka, nelehká odpověď. Česká marketingová společnost se snaží již přes dvacet let takovou odpověď najít a předložit ji široké veřejnosti. Každým rokem v březnu předstupuje se svými výsledky před odborníky a sděluje jim, jaké postoje k reklamě Češi momentálně zaujímají.
Při takové prospěšné a bohulibé činnosti není sběr dat a faktů jen suchopárnou záležitostí. Dochází i k situacím, které stojí za úsměv a zaznamenání neopakovatelných okamžiků. Mistrem postřehu a konzervátorem v dobrém slova smyslu je dlouholetý spolupracovník ČMS Josef Kroupa (JOKR).
Pokochejme se jeho obrazovými příspěvky k výzkumu a odlehčeme téma, které, byť vypadá jako jednoduché, je nadmíru složité.
Výstavu otevřela prezidentka ČMS Jitka Vysekalová,

 

o hudební produkci se opět postarala skupina Rubinet,

 
která již tradičně navozuje přátelskou příjemnou atmosféru těchto setkání. 

Stálý partner galerie Veritasimus OKI printing solution byl i tentokrát zárukou kvalitního tisku vystavených fotografií.

Říkanec pro Veritasimus

Jožky Kroupy a Jitky Vysekalové

Seděl jsem v pondělí u stolu zoufale -
neboť jsem přislíbil Jožkovi troufale,
že k jeho fotkám zas vymyslím říkanec,
kvalitně – jak hraje v NHL Plekanec. 

Reklama vždy klame, vždyť má klam ve jménu,  
což už jsem jednou psal, pro svoji doménu,
mate nás, svádí a dělá z nás hlupáky,
vnutí nám tu vložky, tu piva tupláky, 

a tak jsem přemítal nad flaškou Metaxy,
o lidech, o Řecku, pročítal si faxy,
až jsem pak pochopil principy světa -
po „vědě“ Huserla je zcela veta. 

Na Zemi jsou totiž dva druhy lidí:
Tvůrci a lupiči, což i Bůh vidí.
Tvůrci, ti vytváří vše nutné pro bytí –
šaty a domovy, pšenici, či pití,

pak zde jsou lupiči, s nulovým přínosem,
kteří Vám odcizí ve chvilce pod nosem
majetek, obrazy, peníze, myšlenky,
auťáky, bazény, šperky i milenky.

Ti lidé netvoří užitné hodnoty,
jenom nás omámí rádoby bonmoty,
vždy do nás očkují bázně a strachy,
pak z nás rvou majetek, nejraději prachy.

Kdopak že jsou tito mistři?
Auditoři, politici, statistici, bankéři,
ekonomstvo, exekuce, finančníci, makléři,
revizoři, reklamníci, manageři, ratingáři,
pojistníci, celý klérus a veškeří tuneláři.

Znáte snad bankéře, co peče paštiky?
Pěstují makléři návnadu pro štiky?
Jedině reklamník nás občas rozzáří,
například když začne s Vánoci od září.

Příhodně sestavil náš Jožka titulky
k reklamním tématům docentky Jíťulky,
tak volám po létech, jak Vojtěch Frič,
už ať jsou reklamy ze země pryč.

Stařík Pavel Lintymer

10.02.2015   16.03 hod.


PARTNEŘI
 


2011 © Česká marketingová společnost, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, tel/fax: 221 082 395, info@cms-cma.cz, www.cms-cma.cz. Tvorba stránek: Visual Agency Prague