Mimořádný seminář Fenomén značky

Ve čtvrtek odpoledne 19.2.2015 proběhl druhý seminář ze čtyřdílného cyklu, který pořádá

Česká marketingová společnost ve spolupráci s Chytilová & spol., patentová kancelář, s.r.o.

pod názvem FENOMÉN ZNAČKY.

Stejně jako poprvé v lednu, se i tentokrát zúčastnění shodli na tom, že setkání mělo opět vysokou odbornou úroveň a také po společenské stránce bylo pro všechny nezanedbatelným přínosem.

4  16

Program semináře

Sekce 1 - Budování značky
-       Ideál značky (praktické informace o budování značky)
Přednášející: Jana Šmejcová, Senior Business Planner Millward Brown  
1  3

18  11

Sekce 2 – Obrana a ochrana značky

-          Význam známkoprávní rešerše při tvorbě značky (co je ochranná známka, zaměnitelnost značek z pohledu práva, čemu věnovat pozornost při výběru značky, příklady)

Přednášející: Mgr. Michaela Chytilová, patentový zástupce
17  21

 

-          Úvod do problematiky vymáhání  práv z ochranné známky (ochranná známka a nezapsané označení, střety ochranných zámek, ochranná známka a nekalá soutěž, žalobní nároky při zásahu do OZ, praktické příklady)

Přednášející: Mgr. Tomáš Cimbota, advokát

2   5

7   20

Sekce 3 – Ochutnávka značky

-          Interaktivní workshop s jednou ze zajímavých značek

(seznámení s historií a současností vybrané značky, praktické informace o budování a ochraně dané značky)

 Přednášející: Luboš Marek, agentura Bohemia Werbung
6  19
12  9
Příští seminář se koná 26. března 2015 ve 14.00 hod. v kavárně Klubu Lávka na Novotného lávce v Praze 1.
Jsou zváni všichni marketingoví odborníci, příznivci a přátelé.

Poslední seminář tohoto cyklu se uskuteční
23. dubna 2015 roku 2015 od 14 do 17 hodin.

Každý seminář je rozdělen do tří bloků. První blok bude vždy zaměřen na marketing, budování a rozvoj značky s důrazem na případové studie a konkrétní případy z praxe. Druhý blok bude věnován ochraně a obraně značky, opět s důrazem na konkrétní příklady. Velkou zajímavostí a novinkou je pak interaktivní třetí blok, který nese název ochutnávka značky. Zde se pokaždé seznámíte s jednou známou českou značkou, dozvíte se něco o její historii a současnosti a formou workshopu spojeného s ochutnávkou a hodnocením produktů dan&eacut e; značky se se značkou seznámíte osobně.

Cena jednoho semináře je 1190 Kč (včetně DPH).

Je možné přihlásit se na každý seminář zvlášť nebo zakoupit jako balíček celý cyklus. Účast na jednotlivých seminářích není vázána na určitou osobu, v případě absence můžete za sebe vyslat náhradníka.


PARTNEŘI
 


2011 © Česká marketingová společnost, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, tel/fax: 221 082 395, info@cms-cma.cz, www.cms-cma.cz. Tvorba stránek: Visual Agency Prague