Delfín–Marketér oslaví deset let

Deset let – hodně, nebo málo? Jak pro koho, jak kde.
Náš krásný marketérský delfín vyrostl. Už to není úplné mládě,
ale pořád má před sebou perspektivu dalšího rozvoje.
Zrodil se v roce 2005 a opatrně se vynořil, aby se stal pro příští léta
v marketingových kruzích symbolem moudrosti, aktivity,
komunikativnosti a v neposlední řadě pozitivního pohledu na okolní svět. Symbolem soutěže Marketér roku, která letos oslaví své desáté výročí.
V posledních letech ztvárnil jeho křišťálovou podobu umělecký sklář Vladimír Zubričan a s prezidentkou České marketingové společnosti Jitkou Vysekalovou ji představil na společenském setkání Lady Wine Clubu ve středu 25. dubna. Záhy se k tomuto hlavnímu symbolu soutěže připojí i varianty v podobě barevné škály určené pro ostatní laureáty soutěže.
Česká marketingová společnost vyzývá každoročně odbornou marketingovou veřejnost, aby upozornila na ty nejaktivnější, nejmoudřejší a nejprogresivnější marketéry, kteří si krásného modrého delfína zaslouží.  Hodnotitelská komise nemívá lehký úkol, protože uchazečů je mnoho a první může být jen jeden. Na ostatní pak čekají příbuzní Velkého Modrého Moudrého – škála specializovaných zlatých, zelených a růžových citlivých tvorů, které následují malí (pouze velikostí, nikoliv významem) delfíni.
V posledních ročnících se k tomuto delfínímu hejnu připojil i Mladý delfín, kterého si odnášejí vysokoškolští studenti marketingu jako odměnu za vítězný kolektivní projekt.
Za deset let své existence soutěž prokázala, že je důležité všímat si záslužných činů spolupracovníků a kolegů a nenechat je skryté v anonymitě. Prezentace a ocenění výsledků jejich odpovědné a záslužné práce přináší nejen osobní uspokojení, ale i důležité informace pro veřejnost, která je tou pravou cílovou skupinou převážné většiny hodnocených projektů.

Do letošní soutěže Marketér roku 2014 je možné ještě stále zasílat přihlášky, jejich uzávěrka končí 15. dubna 2015.


  


PARTNEŘI
 


2011 © Česká marketingová společnost, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, tel/fax: 221 082 395, info@cms-cma.cz, www.cms-cma.cz. Tvorba stránek: Visual Agency Prague