Marketing a komunikace 1/2016

Vážení členové České marketingové společnosti, milí kolegové, přátelé,

dovolujeme si Vám připomenout, že je nejvyšší čas posílat  příspěvky do  prvního čísla časopisu Marketing a komunikace  pro rok 2016! Téma bude tradiční, ale je v něm řada novinek, takže věříme, že k problematice

MARKETINOVÁ KOMUNIKACE má řada z Vás zajímavé poznatky, o které se podělí na stránkách tohoto čísla,

s ostatními.

Prosíme Vás o zasílání příspěvků do 10. 2. 2016, abychom měli dostatečný prostor na jejich redakční zpracování a uspořádání.

 

Věnujte také prosím pozornost následujícímu textu, který se týká technických parametrů zaslaných příspěvků.

Přejeme hezké zimní dny a těšíme se na další spolupráci 

 

doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D. 
prezidentka ČMS
tel. 602 303 942

POKYNY PRO AUTORY PŘÍSPĚVKŮ

* Redakční rada přijímá články psané v MS Word, velikost písma 12, typ písma Times New Roman, v rozsahu max. 4 stran včetně obrázků a grafů při řádkování 1,5.

* Obrázky, grafy či tabulky přikládejte k textům jako samostatné soubory (ve formátu jpg, pdf, eps, ai, apod.).  

* V textu uvádět odkazy na čísla obrázků, tabulek a grafů.

* Počet položek v seznamu literatury je třeba omezit na nejnutnější rozsah – maximálně 5 položek, z důvodu rozsahu časopisu.

* U článku je třeba pod názvem uvést jméno autora (autorů), včetně titulů a s uvedením instituce, kde autor (autoři) působí.

* Osobní fotografie autorů se uveřejňují jen ve specifických případech podle rozhodnutí redakční rady.

* Spolu s článkem je třeba odevzdat summary v anglickém jazyce, v rozsahu 3-5 řádek.

* Autoři předáním článku zodpovídají za jeho původnost, řádné uvedení citací a za to, že článek nebyl a není uveřejňován jinde.

* Články podléhají anonymnímu recenznímu řízení v rámci redakční rady časopisu.

* Důvody neuveřejnění článku sděluje na požádání autora (autorů) sekretariát ČMS podle výsledků recenzního řízní v době po vydání daného čísla.


PARTNEŘI
 


2011 © Česká marketingová společnost, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, tel/fax: 221 082 395, info@cms-cma.cz, www.cms-cma.cz. Tvorba stránek: Visual Agency Prague