Mladý delfín 2015

   

Studentská cena      

Česká marketingová společnost vyhlašuje v rámci jedenáctého ročníku soutěže Marketér roku v pořadí již čtvrtý ročník kategorie pro studenty vysokých škol.
Studentská cena – Mladý delfín
byla vyhlášena 5. 11. 2015 v rámci odborného semináře Vzdělaný marketér – cesta k úspěchu firmy.

Téma:  Jak komunikovat EU v České republice
(vzhledem k šíři tématu je možné zvolit jen určitou problematiku, kterou považujete za důležitou)

Zadání soutěže:
Vypracování komunikační strategie na téma prezentace EU v České republice. Je možné zvolit jen určité téma komunikace dle vlastních priorit.   
Komunikační strategie obsahuje analýzu výchozí situace, návrh komunikačních kanálů, návrh kreativního řešení včetně vizualizace, návrh rozpočtu a harmonogramu.

Postup:
Zpracování komunikační strategie na zadané téma.
Zaslání komunikační strategie ve formátu pdf na email: vysekalova@cms-cma.cz

Soutěž probíhá od 1. 12. 2015 do 31. 3. 2016, vyhlášení výsledků bude součástí galavečera 19.5.2016 v Divadelním sále Klubu Lávka na Novotného lávce 5 v Praze 1.
Soutěže se mohou účastnit jednotlivci nebo pracovní skupiny studentů v maximálně tříčlenném týmu. Účastníkem soutěže může být student vysoké školy studující v prezenční formě studia se zaměřením na marketing a marketingové komunikace.
Všechny soutěžní návrhy zaslané do uvedeného termínu budou posouzeny porotou složenou z marketingových odborníků z oblasti teorie i praxe.
Autor/autoři vítězného návrhu získají ocenění Studentskou cenu – Mladého delfína včetně věcné ceny a zajištění mediální publicity.

Výsledky soutěže budou prezentovány v odborném časopise Marketing a komunikace, který vydává Česká marketingová společnost, na www stránkách ČMS a v médiích podporujících soutěž Marketér roku.  


PARTNEŘI
 


2011 © Česká marketingová společnost, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, tel/fax: 221 082 395, info@cms-cma.cz, www.cms-cma.cz. Tvorba stránek: Visual Agency Prague