Den marketingu ve Zlíně

Pod záštitou Fakulty managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně, Ústavu managementu a marketingu a Regionálního klubu České marketingové společnosti ve Zlíně byl uspořádán dne 12. října 2016

DEN MARKETINGU

s názvem

Současný marketing v teorii a praxi

V programu vystoupili odborníci z výše jmenovaných a přizvaných institucí (podrobný program viz přiložená pozvánka), tak prezidentka ČMS Jitka Vysekalová a hostující prof. VŠE Jiří Mikeš, jejichž příspěvek byl věnován Corporate identity naší republiky s reflexí na název ve zkrácené verzi v angličtině.
pozvánka


6  10 

7  9 

1  8 

19  14 

16  25 

22  18

 


PARTNEŘI
 


2011 © Česká marketingová společnost, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, tel/fax: 221 082 395, info@cms-cma.cz, www.cms-cma.cz. Tvorba stránek: Visual Agency Prague