Mladý delfín 2016

Studentská cena      

Česká marketingová společnost vyhlašuje v rámci dvanáctého ročníku soutěže Marketér roku v pořadí již pátý ročník kategorie pro studenty vysokých škol.
Studentská cena – Mladý delfín
byla vyhlášena 30. 11. 20165 v rámci odborného semináře Zkušenosti marketingově orientované firmy.

Zadání soutěže:
Vypracování komunikační strategie na dané téma (viz níže).   
Komunikační strategie obsahuje analýzu výchozí situace, návrh komunikačních kanálů, návrh kreativního řešení včetně vizualizace, návrh rozpočtu a harmonogramu.

1.téma:

      Proměňte svou myšlenku v produkt a navrhněte způsob jak ho v prostředí současného trhu prosadit.
Podtitul:
Vypracování  projektu v němž je nápad (idea) transponován v nový produkt či inovaci produktu známého a popsán vznik myšlenky, design a vlastnosti produktu, jeho přínos pro člověka, přírodu nebo průmyslový rozvoj. Práce by měla zahrnovat popis cílové skupiny včetně nabízeného užitku (popř. kritéria segmentace), vymezení produktu vůči konkurenci (nabídce) pomocí vybrané metody (např. uvedení poziční mapy apod.) a měla by navrhovat soubor efektivních marketingových nástrojů na základě vybrané strategie. Chybět by nemělo ani vyhodnocení přínosu (případně uvedení jak ho hodnotit).

2. téma:

        Jak komunikovat značku Made in Czechia ve vybraném regionu světa.
Podtitul:
Vypracování komunikační strategie českých výrobků pro vámi zvolený geografický segment světového trhu. Komunikační strategie by měla zahrnovat specifikaci silných stránek českých výrobců, analýzu cílového trhu, návrh komunikačních kanálů, originální použití nástrojů marketingové komunikace, fáze komunikační kampaně a rámcový rozpočet.

Soutěž probíhá od 1. 12. 2016 do 31. 3. 2017, vyhlášení výsledků bude součástí galavečera 18.5.2017 v Divadelním sále Klubu Lávka na Novotného lávce 5 v Praze 1.
Soutěže se mohou účastnit jednotlivci nebo pracovní skupiny studentů v maximálně tříčlenném týmu. Účastníkem soutěže může být student vysoké školy studující v prezenční formě studia se zaměřením na marketing a marketingové komunikace.
Všechny soutěžní návrhy zaslané do uvedeného termínu budou posouzeny porotou složenou z marketingových odborníků z oblasti teorie i praxe.
Autor/autoři vítězného návrhu získají ocenění Studentskou cenu – Mladého delfína včetně věcné ceny a zajištění mediální publicity.

Výsledky soutěže budou prezentovány v odborném časopise Marketing a komunikace, který vydává Česká marketingová společnost, na www stránkách ČMS a v médiích podporujících soutěž Marketér roku

Přihláška do soutěže zde:  Mladý delfín 2016 přihláška


PARTNEŘI
 


2011 © Česká marketingová společnost, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, tel/fax: 221 082 395, info@cms-cma.cz, www.cms-cma.cz. Tvorba stránek: Visual Agency Prague