Co jsou certifikace

Certifikace je postavena na praktických dovednostech, zkušenostech, celkovém výsledku dosavadní práce, ať už v podnicích nebo vzdělávacích institucích. Každý kandidát musí prokázat praktické schopnosti, tedy například zobrazit reálný stav firmy, stanovit její marketingovou diagnózu, provést praktický výzkum apod. Certifikace probíhají zpravidla dvakrát ročně – v jarním a podzimním termínu.


Cílem certifikačního řízení je:

· pomoci marketingovým odborníkům osvojit si moderní styl marketingového myšlení jako základ vysoké osobní efektivity;

· zvýšit marketingovou výkonnost podniků k rozvoji marketingové strategie;

· pomoci zkvalitnění tvorby a realizace podnikové marketingové strategie;

· umožnit marketingovým odborníkům prokázat svou kvalifikaci a získat certifikát k formálnímu uznání profesní způsobilosti;

· zabezpečit jednotné, objektivní a kontrolovatelné postupy posuzování profesní způsobilosti;

· přispět k posílení důvěry v odbornou i etickou profesionalitu držitelů certifikátů


PARTNEŘI
 


2011 © Česká marketingová společnost, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, tel/fax: 221 082 395, info@cms-cma.cz, www.cms-cma.cz. Tvorba stránek: Visual Agency Prague