Vzděláváním zaměstnanců členů České marketingové společnosti k posílení jejich adaptability

Registrační číslo projektu:

CZ.1.04/1.1.06/52.00164

Doba realizace:

1. 1. 2011 – 31. 12. 2013

Poskytnutá dotace:

15 960 932,40 Kč

Účelem tohoto projektu je především

  • další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavatelem
    • odborné vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů zaměřené zejména na prohloubení, rozšíření, zvýšení, obnovení nebo udržení kvalifikace
    • získání klíčových dovedností, které zvyšují udržitelnost zaměstnání a zaměstnatelnost na trhu práce

  • podpora systémů rozvoje a řízení lidských zdrojů v podnicích vedoucí k motivaci a aktivizaci zaměstnanců a zaměstnavatelů a k podpoře dalšího podnikového vzdělávání včetně poskytování podpory a poradenství

Získaný projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Dle analýzy zjištěných potřeb účastníků a požadavků managementu přihlášených členských organizací ČMS jsme připravili komplexní vzdělávací plán, složený z pěti vzdělávacích programů, které jsou zaměřeny na manažerské, obchodní, komunikační, marketingové, IT a jazykové dovednosti.

Vzdělávací služby bude zajišťovat dodavatel vybraný ve výběrovém řízení, které proběhne v únoru 2011 a jehož výsledky budou známy koncem tohoto měsíce. S vybraným dodavatelem budou dojednány podmínky spolupráce a následně zahájeny organizační práce pro zajištění naplánovaných kurzů.

O samotné organizaci, termínech a podmínkách účasti Vás budeme informovat po ukončení výběrového řízení, jakmile budeme znát vítěze na realizaci zakázky.


PARTNEŘI
 


2011 © Česká marketingová společnost, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, tel/fax: 221 082 395, info@cms-cma.cz, www.cms-cma.cz. Tvorba stránek: Visual Agency Prague