Profesní kluby ČMS

Jako specifické složky pracují na půdě Společnosti profesní kluby, které sdružují marketingové odborníky různých zaměření. Členové těchto uskupení se scházejí nepravidelně na základě nutnosti projednání naléhavých otázek či při potřebě informování o novinkách a zajímavostech v daném oboru. Klub certifikovaných sdružuje všechny členy ČMS, kteří získali odborný marketingový certifikát od začátku certifikací až po současnost. Každý klub je řízen některým ze členů prezidia a ten také v pravidelných intervalech informuje na příslušných platformách o jeho aktivitách.

Klub certifikovaných - předsedkyně Monika Hrubalová
Press klub - předsedkyně Jitka Vysekalová
Klub studentů a doktorandů - předseda Milan Postler
Klub učitelů marketingu


PARTNEŘI
 


2011 © Česká marketingová společnost, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, tel/fax: 221 082 395, info@cms-cma.cz, www.cms-cma.cz. Tvorba stránek: Visual Agency Prague