CERTIFIKACE – PODZIM 2011

K 71 držitelům certifikátu marketingových odborníků České marketingové společnosti přibyly, 10. listopadu 2011, další dvě významné osobnosti, které úspěšně obhájily své vynikající marketingové výkony ze své podnikatelské praxe.

Dva certifikáty v profesi marketingový manažer byly uděleny:

Ing. Michalu Citorovi, řediteli pro obchod a marketing společnosti SEMAG, s.r.o., Havířov

Ing. Petru Lošákovi, majiteli a řediteli společnosti MONTYCON gastro, s.r.o., Ostrava.

(zleva Ing. Michal Citora, Ing. Petr Lošák, doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D., PhDr. Cecílie Klevarová, CSc. a výkonná ředitelka ČMS Milada Hábová)

   
 Ing. Petr Lošák  Ing. Michal Citora

Udělením certifikátu těmto odborníkům bylo také přiznáno vysoké společenské místo v marketingové společnosti, které jim po právu náleží s ohledem na vynikající výsledky v jejich manažersko-marketingové praxi.

Česká marketingová společnost uděluje certifikát s platností tří let. Po třech letech může dojít k prolongaci, tj. prodloužení certifikátu na další tři roky za podmínky, že držitel certifikátu pokračuje ve své úspěšné marketingové praxi a naplňuje náročná kritéria pro prolongaci.

Marketingové výkony vždy posuzuje certifikační komise a u podzimní certifikace byla ve složení: Doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D.; PhDr. Cecílie Klevarová, CSc. a Ing. Jiří Mikeš.

Komise udělila prodloužení (prolongaci) certifikátu 4 marketingovým odborníkům:

PhDr. Olze Brožové, Project manager GfK, a. s. - již třetí prolongaci v profesi marketingový specialista.

RNDr. Heleně Křepelkové, CSc., ředitelce Associated Consultants - čtvrtou prolongaci v profesi marketingový poradce.

Ing. Bohuslavu Maškovi, vedoucímu skupiny FLO PMV Generali pojišťovna, a. s. - čtvrtá prolongace v profesi marketingový specialista.

Ing. Ladislavu Tomicovi, vedoucímu marketingu Třinecké železárny, a. s. - čtvrtá prolongace v profesi marketingový manažer.

Jarní certifikace se uskuteční v květnu 2012

Zájemci o zařazení do certifikačního řízení se mohou průběžně hlásit na adrese Česká marketingová společnost, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, tel. 221 082 395, e-mail: info@cms-cma.cz.

Cecílie Klevarová, předsedkyně certifikační komise ČMS

 

Proč se certifikovat v České marketingové společnosti

Ing. Petr Lošák, majitel a ředitel společnosti MONTYCON gastro, s.r.o., Ostrava

Důvod, který mně vedl k rozhodnutí ucházet se o získání certifikátu v profesi marketingový manažer, byl především ověřit si odbornou „zkouškou“ zda moje marketingové řízení vč. praktických výsledků ve firmě MONTYCON gastro jde správným strategickým směrem a eventuelně přijmout názory a náměty na korekci pro další rozvoj firmy ze strany marketingově vzdělaných a zkušených odborníků.

Certifikát chápu jako „visačku“ kvality ke své osobnosti a také příležitost porovnat svoje firemní marketingové řízení s jinými marketingovými manažery, kteří se také rozhodli projít tímto „ověřovacím“ procesem. Za což ČMS děkuji.


PARTNEŘI
 


2011 © Česká marketingová společnost, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, tel/fax: 221 082 395, info@cms-cma.cz, www.cms-cma.cz. Tvorba stránek: Visual Agency Prague