Historie České marketingové společnosti

Uplynula více než tři desetiletí od založení České marketingové společnosti. Už od začátku jsme se zaměřovali na uplatnění marketingových poznatků v praxi. Otázkou je, zda jsme si na začátku 90. let uvědomili, že může přijít to, co ve vědě nazýváme „šok z výměny paradigmat“. V praxi to znamenalo radikální zlom v dosavadních životních návycích a zkušenostech a to nejen pro jednotlivce, ale pro celou společnost. Úlohou ČMS bylo tedy i přispět k „naučení se základních ekonomických způsobů chování“, důležitou roli při tom hrály všechny konkrétní aktivity ČMS o kterých dále píšeme.

Pokud se vracíme „k začátkům“ nejde o nostalgické vzpomínání, ale o využití toho pozitivního co přispívá ke splnění cílů, které si klademe pro budoucnost.

Česká marketingová společnost

1990 • 

Česká marketingová společnost (ČMS) byla založena 18. 5. 1990 jako profesní nezisková organizace sdružující marketéry a zájemce o marketing formou kolektivního a individuálního členství. S jejím založením jsou spojena jména Jitky Vysekalové, Jaruše Vydrové, Dagmar Klikové, Eduarda Stehlíka, Gustava Tomka, Jana Herzmanna, Jiřího Mikeše a dalších. Od svého vzniku usiluje o zvyšování odborné kvality, etické úrovně I prestiže marketingu, reflektuje nové trendy v měnícím se prostředí. Do tohoto roku se datuje také vznik regionálních klubů a odborných sekcí a klubů jako např. Pres klub, Klub studentů a doktorandů, Sekce psychologů trhu a další.

Česká marketingová společnost přišla na svět

18. 5. 1990 byl vystaven rodný list.

Česká marketingová společnost (ČMS) byla založena jako profesní nezisková organizace sdružující marketéry a zájemce o marketing formou kolektivního a individuálního členství. S jejím založením jsou spojena jména Jitky Vysekalové, Jaruše Vydrové, Dagmar Klikové, Eduarda Stehlíka, Gustava Tomka, Jana Herzmanna, Jiřího Mikeše a dalších. Od svého vzniku usiluje o zvyšování odborné kvality, etické úrovně I prestiže marketingu, reflektuje nové trendy v měnícím se prostředí. Do tohoto roku se datuje také vznik regionálních klubů a odborných sekcí a klubů jako např. Pres klub, Klub studentů a doktorandů, Sekce psychologů trhu a další.

Česká marketingová společnost

1991

První odborná konference na téma Nové výzvy marketingu zahájila řadu úspěšných setkání, která se konala pravidelně, v dalších letech společně s nakladatelstvím Economia pod názvem Marketing Trend. Byly zahájeny odborné konzultace pro členy ČMS na aktuální marketingová témata. Počáteční období bylo charakteristické velkým nadšením i nasazením všech, kteří u toho byli.

První odborná konference

1991 • První odborná konference na téma Nové výzvy marketingu zahájila řadu úspěšných setkání, která se konala pravidelně, v dalších letech společně s nakladatelstvím Economia pod názvem Marketing Trend. Byly zahájeny odborné konzultace pro členy ČMS na aktuální marketingová témata. Počáteční období bylo charakteristické velkým nadšením i nasazením všech, kteří u toho byli.

Česká marketingová společnost

1993

Česká marketingová společnost stála při zrodu první odborné mezinárodní výstavy marketingových a propagačních služeb M+K, MDK, v dalších pak byla partnerem doprovodného program veletrhu REKLAMA POLYGRAF OBALY.
V tomto roce také převzala od agentury Agma vydávání časopisu MARKETING a změnila jeho obsah I zaměření.

První odborná mezinárodní výstava

1993 • Česká marketingová společnost stála při zrodu první odborné mezinárodní výstavy marketingových a propagačních služeb M+K, MDK, v dalších pak byla partnerem doprovodného program veletrhu REKLAMA POLYGRAF OBALY. V tomto roce také převzala od agentury Agma vydávání časopisu MARKETING a změnila jeho obsah I zaměření.

Česká marketingová společnost

1995

Od tohoto roku je časopis Marketing vydáván pod názvem Marketing a komunikace až do současnosti. Postupně se měnil jeho vnější vzhled a jednotlivá čísla jsou zaměřována monotématicky. Všichni členové ČMS jej dostávají zdarma. První číslo v každém ročníku je vždy věnováno marketingové komunikaci a informacím a poslední číslo marketingovému výzkumu. Z dalších témat to byla např. Společenská odpovědnost firem a marketing, Značka v cyklu života, Digitalizace v marketingu apod.

Časopis Marketing a komunikace

1995 • Od tohoto roku je časopis Marketing vydáván pod názvem Marketing a komunikace až do současnosti. Postupně se měnil jeho vnější vzhled a jednotlivá čísla jsou zaměřována monotématicky. Všichni členové ČMS jej dostávají zdarma. První číslo je vždy věnováno marketingové komunikaci a informacím a poslední marketingovému výzkumu. Z dalších témat to byla např. Společenská odpovědnost firem a marketing, Značka v cyklu života, Digitalizace v marketingu apod.

Česká marketingová společnost

1997

Byly zahájeny certifikace marketingových odborníků jejichž cílem je chránit profesionalitu a etiku výkonu marketingových profesí, rozvíjet marketing a zvyšovat jeho prestiž. Certifikaci je možné získat v oborech: marketingový manažer, specialista pro marketing na tuzemském trhu, specialista pro marketing na mezinárodním trhu, marketingový poradce, lektor pro marketing. Marketéři mohou užívat profesní označení Certifikovaný marketér České marketingové společnosti, ve zkratce CM-ČMS.

Certifikace marketingových odborníků

1997 • Byly zahájeny certifikace marketingových odborníků jejichž cílem je chránit profesionalitu a etiku výkonu marketingových profesí, rozvíjet marketing a zvyšovat jeho prestiž. Certifikaci je možné získat v oborech: marketingový manažer, specialista pro marketing na tuzemském trhu, specialista pro marketing na mezinárodním trhu, marketingový poradce, lektor pro marketing. Marketéři mohou užívat profesní označení Certifikovaný marketér České marketingové společnosti, ve zkratce CM-ČMS.

Česká marketingová společnost

2001

ČMS převzala koordinaci výzkumu ČEŠI A REKLAMA, který od roku 1993 realizovala výzkumná agentura MARKTEST, později společně s PPM factum. Výzkum prezentuje vývoj postojů české veřejnosti k intenzitě reklamy v jednotlivých médiích, ovlivnění reklamou a nákup, zabývá se kontroverzními tématy v reklamě jako je např. reklama na tabákové výrobky a alkohol či využívání erotických motivů v reklamě.

Výzkum Češi a reklama

2001 • ČMS převzala koordinaci výzkumu ČEŠI A REKLAMA, který od roku 1993 realizovala výzkumná agentura MARKTEST, později společně s PPM factum. Výzkum prezentuje vývoj postojů české veřejnosti k intenzitě reklamy v jednotlivých médiích, ovlivnění reklamou a nákup, zabývá se kontroverzními tématy v reklamě jako je např. reklama na tabákové výrobky a alkohol či využívání erotických motivů v reklamě.

Česká marketingová společnost

2005

Byla vyhlášena soutěž MARKETÉR ROKU s cílem přispět k rozvoji marketingu ve všech oblastech jeho uplatnění, popularizovat významné osobnosti a prezentovat jejich významné a inovativní projekty. Soutěž je nezávislá na oboru či formě podnikání. Týká se jak ziskové tak neziskové sféry, průmyslových, obchodních činností a služeb, stejně tak jako oblasti výzkumu, pedagogické činnosti a široké palety neziskových organizací. Je založena na hodnocení navržených osobností, které provádí komise uznávaných pracovníků v oblasti marketingu.

Soutěž Marketér roku

2005 • Byla vyhlášena soutěž MARKETÉR ROKU s cílem přispět k rozvoji marketingu ve všech oblastech jeho uplatnění, popularizovat významné osobnosti a prezentovat jejich významné a inovativní projekty. Soutěž je nezávislá na oboru či formě podnikání. Týká se jak ziskové tak neziskové sféry, průmyslových, obchodních činností a služeb, stejně tak jako oblasti výzkumu, pedagogické činnosti a široké palety neziskových organizací. Je založena na hodnocení navržených osobností, které provádí komise uznávaných pracovníků v oblasti marketingu.

Česká marketingová společnost

2006

První titul Čestného marketéra byl předán světové legendě strategického marketingu Philipu Kotlerovi v rámci summitu konaného v Praze v květnu 2006. Summitu se zúčastnilo na čtyři stovky významných marketingových odborníků a top manažerů z celé republiky. Profesor Kotler z rukou Jitky Vysekalové titul rád přijal a stal se patronem všech následujících ročníků soutěže.

První titul Čestného marketéra pro Philipa Kotlera

2006 • První titul Čestného marketéra byl předán světové legendě strategického marketingu Philipu Kotlerovi v rámci summitu konaného v Praze v květnu 2006. Summitu se zúčastnilo na čtyři stovky významných marketingových odborníků a top manažerů z celé republiky. Profesor Kotler z rukou Jitky Vysekalové titul rád přijal a stal se patronem všech následujících ročníků soutěže.

Česká marketingová společnost

2012

K soutěži Marketér roku se přidala soutěž studentů marketingu Mladý delfín. Téma soutěže je vyhlašováno pro každý ročník. Účastníkem soutěže může být student vysoké školy studující v prezenční formě studia se zaměřením na marketing a marketingové komunikace. Všechny soutěžní návrhy jsou posouzeny porotou složenou z marketingových odborníků z oblasti teorie i praxe.

Soutěž Mladý delfín

2012 • K soutěži Marketér roku se přidala soutěž studentů marketingu Mladý delfín. Téma soutěže je vyhlašováno pro každý ročník. Účastníkem soutěže může být student vysoké školy studující v prezenční formě studia se zaměřením na marketing a marketingové komunikace. Všechny soutěžní návrhy jsou posouzeny porotou složenou z marketingových odborníků z oblasti teorie i praxe.

Česká marketingová společnost

2016

ČMS zahájila pořádání odborných seminářů společně s KUM – Klubem učitelů marketingu a mediálním partnerem RADIOHOUSE. Tématem prvního semináře byly Zkušenosti marketingově orientované firmy pohledem úspěšných marketérů a vysokoškolských pedagogů marketingu.

Odborné semináře

2016 • ČMS zahájila pořádání odborných seminářů společně s KUM – Klubem učitelů marketingu a mediálním partnerem RADIOHOUSE. Tématem prvního semináře byly Zkušenosti marketingově orientované firmy pohledem úspěšných marketérů a vysokoškolských pedagogů marketingu.

Česká marketingová společnost

2020

ČMS oslavila 30 let své existence. Konaly se volby a dlouholetá prezidentka a zakladatelka společnosti Jitka Vysekalová se stala prezidentkou čestnou a viceprezidentkou, prezidentem byl zvolen Tomáš David. Důležitému výročí a bilanci těch neuvěřitelných třiceti let se věnoval časopis Marketing a komunikace i celá řada setkání. ČMS se také stala spolupořadatelem setkání českých a slovenských expertů pod názvem e – motion. Moc marketingu, emócií a virtuálnej reality.

30. výročí České marketingové společnosti

2020 • ČMS oslavila 30 let své existence. Konaly se volby a dlouholetá prezidentka a zakladatelka společnosti Jitka Vysekalová se stala prezidentkou čestnou a viceprezidentkou, prezidentem byl zvolen Tomáš David. Důležitému výročí a bilanci těch neuvěřitelných třiceti let se věnoval časopis Marketing a komunikace i celá řada setkání. ČMS se také stala spolupořadatelem setkání českých a slovenských expertů pod názvem e – motion. Moc marketingu, emócií a virtuálnej reality.

Česká marketingová společnost

2023

Výzkum ČEŠI A REKLAMA oslavil 30 let své existence a konalo se již čtyřicáté šetření. Není to překlep, v počátcích bylo realizováno více výzkumů za rok. Stále přináší zajímavé a potřebné údaje, se kterými je možné se seznámit (mimo jiné) vždy v prvním čísle časopisu Marketing a komunikace. Ročník 2023 byl věnován kromě komunikace a výzkumu digitalizaci a trendům v retailmarketingu. Odborný seminář byl zaměřen na komunikační problémy současné doby a nesl název KOMUNIKACE MEZI BUBLINAMI. Proběhly také certifikace marketingových odborníků a byl vyhlášen již 19. ročník soutěže Marketér roku.

30 let výzkumu Češi a reklama

2023 • Výzkum ČEŠI A REKLAMA oslavil 30 let své existence a konalo se již čtyřicáté šetření. Není to překlep, v počátcích bylo realizováno více výzkumů za rok. Stále přináší zajímavé a potřebné údaje, se kterými je možné se seznámit (mimo jiné) vždy v prvním čísle časopisu Marketing a komunikace. Ročník 2023 byl věnován kromě komunikace a výzkumu digitalizaci a trendům v retailmarketingu. Odborný seminář byl zaměřen na komunikační problémy současné doby a nesl název KOMUNIKACE MEZI BUBLINAMI. Proběhly také certifikace marketingových odborníků a byl vyhlášen již 19. ročník soutěže Marketér roku.