2018

Hlavní výbor ČMS bilancoval

Rok se s rokem sešel a opět je tu prosinec. Kromě předvánočních radovánek a napjatého očekávání největších svátků v roce nastává i čas bilancování. V České marketingové společnosti se ho nikdo nebojí. Všichni celý rok dělali, co mohli, vyvarovali se přešlapů a unáhlených rozhodnutí, a vyplatilo se.
Výsledky hodnotil 12. 12. 2018 odpoledne i hlavní výbor Společnosti. Účast byla hojná, nálada slavnostní a radostná, zpráva o činnosti vysoce hodnocena, zpráva o hospodaření potěšitelná. Regionální kluby i profesní Klub učitelů marketingu fungují, časopis Marketing a komunikace jako jeden z posledních vysoce odborných tištěných periodik stále vychází a vypadá dobře – co víc si přát. To rozhodně není málo v pohledu za uplynulými dvanácti měsíci a takovýto stav skýtá i určitý optimistický pohled do budoucna.
Vždycky je co zlepšovat a platí to i o činnosti ČMS. Už nyní se připravuje další ročník soutěže Marketér roku, a pracuje se na celoroční koncepci časopisu M+K. Zvýšená pozornost je věnována i komunikaci s členskou základnou, která má zvýhodněné podmínky pro účast na seminářích, konferencích a všech odborných akcích včetně veletrhů pořádaných ČMS i jejími partnery.
Pro zkvalitnění a rozšíření činnosti ČMS byl do hlavního výboru a do prezidia ČMS kooptován pan JUDr. Aleš Janků.
Diskuse, která setkání uzavírala, byla bohatá a plodná. Vytvořila důstojnou tečku za celoroční činností organizace, jejíž podrobnou zprávu o činnosti naleznete zde: zpráva o činnosti ČMS za II. pol. 2018

 

     

     

   

   

   

   

 

 

 

   

 

Červnové zasedání hlavního výboru ČMS

Dne 6. 6. 2018 v odpoledních hodinách zasedal v salonku Klubu Lávka na Novotného lávce v Praze 1 hlavní výbor České marketingové společnosti. Na programu pravidelného půlročního zasedání bylo jako obvykle projednání zprávy o činnosti za první pololetí 2018, zprávy o průběhu a výsledcích soutěže Marketér roku 2017, zprávy o hospodaření, schválení účetní závěrky za rok 2017 a informace zástupců regionálních klubů o jejich aktivitách.
Prezidentka ČMS Jitka Vysekalová také informovala o personální změně v Regionálním klubu Ostrava. Paní Cilka Klevarová předala po dlouholeté, velmi aktivní práci v čele vedení RKO pomyslné žezlo mladšímu kolegovi a spolupracovníkovi panu Miloslavu Cváčkovi. Při této příležitosti byl paní Cecílii Klevarové zaslán diplom prezidia ČMS.

Následovala bohatá diskuse a volná zábava, která změnila formální zasedání v příjemné přátelské, téměř letní odpoledne. Mluvilo se o časopise, webových stránkách, regionálních specifikách, studentech i kantorech a také o blížící se podzimní sezóně s vyhlídkou pravidelného semináře i slavnostního odpoledne certifikací a jejich prolongací.

Znění celé zprávy o činnosti naleznete zde:
Zpráva o činnosti za I. pol. 2018

1  4  99

9  10  2

8  12  98

7  11  6