Červnové zasedání hlavního výboru ČMS

Dne 9. 6. 2021 v odpoledních hodinách zasedal v salonku Klubu Lávka na Novotného lávce v Praze 1 hlavní výbor České marketingové společnosti.
Na programu pravidelného půlročního zasedání bylo jednak zhodnocení mimořádného stavu spojeného s pandemií Covid-19 a jeho dopadu na činnost ČMS, stejně jako projednání zprávy o činnosti za první pololetí 2021, zprávy o přípravách soutěže Marketér roku 2020, zprávy o hospodaření, informace o vydávání časopisu Marketing a komunikace a informace zástupců regionálních klubů o jejich aktivitách.
Prezident ČMS Tomáš David také informoval o úmrtí paní Jozefíny Simové, dlouholeté předsedkyně Regionálního klubu Liberec a o kooptaci pana Petra Uchytila do prezidia ČMS za odstupujícího pana Milana Medka.

Čestná prezidentka Jitka Vysekalová obrátila pozornost přítomných hlavně na vydávání časopisu Marketing a komunikace a na mimořádný každoroční výzkum Češi a reklama.

K bohaté a podnětné diskuzi zástupců regionálních klubů se připojil i přítomný Jiří Mikeš, který shromáždění navrh, aby se Česká marketingová společnost zapojila aktivně do prosazování zkráceného názvu našeho státu Česko (Czechia).

V následující neformální diskuzi se mluvilo o časopise, webových stránkách, regionálních specifikách, studentech i kantorech a o blížící se podzimní sezóně s vyhlídkou pravidelného semináře i slavnostního odpoledne certifikací a jejich prolongací.

Znění celé zprávy o činnosti naleznete zde:
Zpráva_o_činnosti_I._pol._2021 final