2021

Hlavní výbor je ten hlavní (prosinec 2021)

Pro Českou marketingovou společnost tento výrok určitě platí. Skupina lidí, která se schází dvakrát do roka, je složena z marketingových teoretiků a praktiků nejvyšší kvality. Vedle sebe usedá renomovaný vysokoškolský profesor a špičkový marketér přední české firmy, předsedkyně regionálního klubu a zkušený praktik doplňující teoretické závěry akademiků.
Úkolem této sešlosti je zhodnocení činnosti ČMS za uplynulé období. Nejinak tomu bylo i ve středu 8. prosince 2021. Nálada v salonku Klubu Lávka na Novotného lávce vzhledem ke covidovým kleštím mírně pochmurná, leč vzhledem k výsledkům v těžkých podmínkám příjemně optimistická. Není všechno tak, jak bychom si přáli a chtěli. S tím nic nenaděláme, ale můžeme se pokusit mínusy měnit na plusy. Těžké, nicméně proveditelné. Hlavní směry činnosti ČMS stále platí a nejdůležitější aktivity jsou viditělně aktivní. O tom všem se rozhovořili v bohaté diskusi přítomní členové HV poté, co si vyslechli Zprávu o činnosti, Zprávu o hospodaření, informaci o fungování Společnosti v rámci sociálních sítí i zprávy z jednotlivých regionálních klubů. Podařil se Marketér roku, velkou odezvu zaznamenal mezi odborníky podzimní seminář, jako hodinky vycházel časopis M&K, upevňovaly se kontakty s partnerskými organizacemi i se  členskou základnou, běžela administrace, fungovalo účetnictví a dokonce se našel prostor i na zábavu.
Je to málo? Je to moc?
Vždy je co zlepšovat, ale na druhé straně je chybou být příliš skromný. Doba má výjimečný charakter a nezvyklé parametry. Na ně musí reagovat nejen marketing jako obor, ale i Česká marketingová společnost jako jeho zastřešující platforma. Je možné konstatovat, že se jí to daří. Svědectví o tom přináší i níže uvedená zpráva o činnosti.
Zpráva_o_činnosti_II._pol._2021 www

                                                  

Zasedání hlavního výboru červen 2021

Dne 9. 6. 2021 v odpoledních hodinách zasedal v salonku Klubu Lávka na Novotného lávce v Praze 1 hlavní výbor České marketingové společnosti.
Na programu pravidelného půlročního zasedání bylo jednak zhodnocení mimořádného stavu spojeného s pandemií Covid-19 a jeho dopadu na činnost ČMS, stejně jako projednání zprávy o činnosti za první pololetí 2021, zprávy o přípravách soutěže Marketér roku 2020, zprávy o hospodaření, informace o vydávání časopisu Marketing a komunikace a informace zástupců regionálních klubů o jejich aktivitách.
Prezident ČMS Tomáš David také informoval o úmrtí paní Jozefíny Simové, dlouholeté předsedkyně Regionálního klubu Liberec a o kooptaci pana Petra Uchytila do prezidia ČMS za odstupujícího pana Milana Medka.

Čestná prezidentka Jitka Vysekalová obrátila pozornost přítomných hlavně na vydávání časopisu Marketing a komunikace a na mimořádný každoroční výzkum Češi a reklama.

K bohaté a podnětné diskuzi zástupců regionálních klubů se připojil i přítomný Jiří Mikeš, který shromáždění navrh, aby se Česká marketingová společnost zapojila aktivně do prosazování zkráceného názvu našeho státu Česko (Czechia).

V následující neformální diskuzi se mluvilo o časopise, webových stránkách, regionálních specifikách, studentech i kantorech a o blížící se podzimní sezóně s vyhlídkou pravidelného semináře i slavnostního odpoledne certifikací a jejich prolongací.

Znění celé zprávy o činnosti naleznete zde:
Zpráva_o_činnosti_I._pol._2021 final