2022

Certifikace listopad 2022

Ve čtvrtek 3. 11.2022 se v Klubu Lávka na Novotného lávce v Praze 1 sešli uchazeči o získání certifikátu a prolongací svých stávajících dokumentů na další tříleté období.

Zástupci prezidia České marketingové společnosti v čele s čestnou prezidentkou doc. PhDr. Jitkou Vysekalovou, Ph.D. a prezidentem ČMS Ing. Tomášem Davidem oznámili, že nově certifikovaným odborníkem s titulem marketingový manažer se stal pan Ing. Jan Kodada, Ph.D., ředitel obchodu a marketingu, Gebrüder Weiss, s.r.o.

K němu se připojili zkušení odborníci, kteří již poněkolikáté požádali o prodloužení svého certifikátu a jimž byla na základě předložených materiálů o aktivní odborné praxi jejich žádost odbornou komisí schválena:

  1. Krohová Naděžda, PhDr.  (marketingová manažerka, sedmá prolongace)
  2. Ožana Otakar , Ing. (marketingový manažer, sedmá prolongace)
  3. Šotkovský Daniel, Ing. (marketingový manažer, třetí prolongace)
  4. Zahrádka Zdeněk, Ing. (marketingový manažer, první prolongace

                     

Certifikace leden 2022

Ve středu 26.1.2022 se konalo po delší době setkání certifikovaných odborníků ČMS v Klubu Lávka na Novotného lávce v Praze 1.

Zástupci prezidia České marketingové společnosti v čele s čestnou prezidentkou doc. PhDr. Jitkou Vysekalovou, Ph.D. a prezidentem ČMS Ing. Tomášem Davidem se sešli s nově certifikovaným odborníkem a kandidáty, kteří uspěli v prolongačním řízení a získali tak certifikát na další tři roky. Složitá doba spojená s průběhem pandemie covid-19 nezabránila přátelskému setkání profesionálů z hlavního města i regionů, kteří nezanedbatelným dílem přispívají k šíření dobrého jména České marketingové společnosti a svými znalostmi a zkušenostmi zvedají úroveň svého oboru.

Novým certifikovaným členem se stal pan
Ing. Tomáš Vican, Ph.D., MBA, MSc. (filmový producent a majitel firmy Vinná galerie)
získal certifikát jako marketingový specialista


Certifikát byl prodloužen následujícím kandidátům:

náhradní termín za rok 2020

1.  Citora Michal, Ing.  (marketingový manažer, třetí prolongace)
2.  Jesenský Daniel, MSC., MBA  (lektork pro marketing, třetí prolongace)
3.  Křepelková Helena, RNDr., CSc. (marketingová poradkyně, sedmá prolongace)
4.  Novotný Václav, Mgr. (marketingový manažer, třetí prolongace)
5.  Pavlů Dušan, prof., PhDr., CSc. (marketingový poradce, pátá prolongace)

 

náhradní termín za rok 2021

1.  Frey Petr, PhDr.  (marketingový poradce, pátá prolongace)
2.  Kauerová Lenka, doc,. Ing., CSc. (lektorka pro marketing, šestá prolongace)
3.  Kotíková Halina, Ing,. Ph.D. (lektorka pro marketing, třetí prolongace)
4.  Kubášek Marcel, Ing. (marketingový poradce, osmá prolongace)
5.  Vysekalová Jitka, doc., PhDr., Ph.D. (marketingová poradkyně, osmá prolongace)