2023 od plánů k realizaci

Závěry zasedání valné hromady ČMS, která se konala v prosinci 2022, byly jedním z hlavních bodů jednání prezidia ČMS 11.1.2023. Nešlo o naplňování krátkodechých předsevzetí spojených s nástupem nového roku, ale o stanovení postupu realizace dlouhodobé strategie, která by měla přinést především zkvalitnění a rozvoj aktivit České marketingové společnosti v několika příštích letech.  Všichni přítomní se shodli na několika bodech, které je třeba rozpracovat a realizovat ve spolupráci s partnerskými asociacemi a uznávanými odborníky z oboru marketingu a komunikace.
Prezidium se sešlo v nově zvolené sestavě, v níž nechyběla Monika Hrubalová, která s ČMS již dříve dlouhodobě spolupracovala. Její odborná kvalifikace a zkušenosti vytvářejí ty nejlepší předpoklady ke zkvalitnění a rozšíření aktivit ČMS.

Monika Hrubalová, nová členka prezidia ČMS