PŘIHLÁŠKA ČLENA ČMS – KOLEKTIVNÍ A INDIVIDUÁLNÍ

Podmínky členství v České marketingové společnosti Členem ČMS se může stát kterákoli fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí s posláním a programem ČMS, podá sekretariátu písemnou přihlášku a uhradí členský příspěvek. Členství se poté obnovuje automaticky na ročním principu uhrazením členského příspěvku. Kolektivními členy ČMS jsou právnické osoby – firmy, instituce a spolky se sídlem v České republice nebo … Číst dál