ČASOPIS

mk0
mk1
mk2
mk4
mk5
previous arrow
next arrow
Shadow

Marketing a komunikace

V naší republice i ve světě vychází celá řada odborných časopisů věnovaná marketingové a komunikační problematice.
Odborné periodikum Marketing & komunikace, které již řadu let vydává Česká marketingová společnost, patří mezi velmi kvalitní časopisy, které jsou ceněny a čteny nejen v kruhu úzkých specialistů, ale svou přístupnou formou oslovují i širokou veřejnost.

Ročně vycházejí čtyři čísla s monotematickým zaměřením pod edičním vedením vybraných marketingových odborníků z řad ČMS. Přispívat do časopisu mohou odborníci ze všech marketingových odvětví, zařazení k publikování jejich statí schvaluje redakční rada, která se schází v pravidelných intervalech a určuje také tematické náplně jednotlivých vydání.

Marketing & komunikace jako zrcadlo třiceti marketingových let

Časopis Marketing & komunikace má dlouholetou tradici a patří k nejlepším odborným perio-dikům v oblasti marketingu v naší republice. Samozřejmě, v průběhu let měnil svoji podobu.

V letech 1990 až 1992 využívala ČMS pro komunikaci se svými členy, a rovněž pro popularizaci svých aktivit, prostor v časopise MARKETING, který vydávala marketingová agentura AGMA. MARKETING byl v té době jediným specializovaným časopisem pro oblast marketingu a měl velmi dobrou úroveň. V roce 1993 převzala vydávání časopisu MARKETING pod stejným názvem Česká marketingová společnost, která tak získala možnost výrazněji ovlivňovat jeho obsah i zaměření. Změnila se struktura obsahu, byl zvolen větší formát A4, čímž získal časopis vzhled srovnatelných periodik, byly do něho zařazeny nové rubriky a více pozornosti se také věnovalo vnitřnímu životu Společnosti. V roce 1995 došlo k dohodě se Společností pro propagaci a public relations – MOSPRA, že se časopis ČMS stane i jejich orgánem pod změněným názvem MARKETING & KOMUNIKACE. I když po 2 letech tato Společnost od této dohody odstoupila, je i nadále tento název používán, protože vystihuje přesněji současný profil České marketingové společnosti. V uvedené době se také začalo prohlubovat a více prosazovat monotematické zaměření jednotlivých čísel. Ačkoliv podstatná část čísla je vždy věnována problematice, která byla stanovena pro dané číslo, najde se vždy dostatečný prostor pro aktuální otázky, jak z oblasti marketingu, tak i na ty, které souvisejí s činností ČMS. K výrazné změně ve vzhledu časopisu došlo v roce 1998, kdy byla realizována nová obálka časopisu podle návrhu posluchačky oboru reklamní tvorby na Institutu reklamní tvorby a marketingových komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. K další vnější změně ve vzhledu časopisu dochází počátkem roku 2002, kdy byla v tisku použita další barva, která umožnila odlišit některé části příspěvků, zvýraznit grafickou úpravu a celý časopis zpřehlednit. Významným počinem bylo také rozhodnutí, že počínaje třetím číslem ročníku 1998, lektoruje redakční rada příspěvky, které jsou zařazeny do hlavní tematické části. Toto rozhodnutí se ukázalo jako velmi pozitivní, neboť náš časopis je stále jediným nekomerčním časopisem v oblasti marketingu a podle námi získaných informací se při habilitačních a jmenovacích profesorských řízeních v tomto oboru na mnoha vysokých školách kladně hodnotí právě v něm publikované příspěvky. V roce 2007 získal novou podobu, začal vycházet plnobarevně a přibylo i jeho pravidelných odběratelů. Publikují v něm přední odborníci z profesních marketingových organizací, pedagogové vysokých škol, pracovníci marketingu z různých oblastí národního hospodářství a další. Všichni členové ČMS jej dostávají zdarma.
V současné době se zaměřuje především na podporu komunikace mezi marketingovými odborníky, zvyšování kvality marketingového řízení a marketingových činností.
Tematické zaměření jednotlivých čísel, vycházejících pravidelně koncem každého čtvrtletí, umožňuje zabývat se celou šíří marketingové problematik.