Poslání

Poslání M&K

Časopis každé organizace je vždy významným prostředkem, který umožňuje a usnadňuje kontakt mezi jejími členy, seznamuje kontinuálně členskou základnu se všemi aktivitami a v neposlední řadě ji informuje vybranými příspěvky o vývojových trendech v daném vědním oboru i o těch aktuálních otázkách, které mohou její členy zajímat.
Redakční rada časopisu Marketing & komunikace připravuje a vždy ve čtvrtém čísle časopisu publikuje tématické zaměření čísel následujícího ročníku. Autoři se tak mohou orientovat podle našeho časového harmonogramu a nepromeškají vhodný termín pro zaslání svého příspěvku.