Publikování

Platforma pro odborníky

Časopis Marketing & komunikace je odborné periodikum určené pracovníkům z nejrůznějších oblastí oboru a části laické veřejnosti, která se o problematiku marketingu hlouběji zajímá. Redakční rada přijímá k zařazení do jednotlivých tematických čísel kvalifikované články, které procházejí posuzováním našich předních marketingových odborníků. Tento postup zaručuje vysokou odbornost a kvalitu uveřejněných příspěvků. Autoři mohou své práce zasílat na níže uvedenou kontaktní poštovní i elektronickou adresu.
Příspěvky jsou přijímány ve formální úpravě, která je v plném znění v rubrice Zásady publikování.

Kontaktní adresy:

Česká marketingová společnost
redakční rada časopisu M&K

Novotného lávka 5
116 68 Praha 1

tel. 221 082 395, 603 421 578
e-mail  info@cms-cma.cz