fisting-blog.org

Redakční rada

Moudré hlavy

Redakční rada časopisu Marketing & komunikace je sbor předních marketingových odborníků, kteří posuzují předložené příspěvky a hodnotí jejich úroveň. Nejkvalitnější z nich jsou schváleny ke zveřejnění v příslušných tematicky zaměřených číslech časopisu. V redakční radě zasedají známé osobnosti, z nichž většina má i bohaté publikační a pedagogické zkušenosti.

Členové redakční rady M&K

   Ing. Tomáš David, předseda  
   Mgr. Milada Hábová    

    Eva Rokytová                       

 

   prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc                       
Vysekalová   doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D.