Redakční rada

Moudré hlavy

Redakční rada časopisu Marketing & komunikace je sbor předních marketingových odborníků, kteří posuzují předložené příspěvky a hodnotí jejich úroveň. Nejkvalitnější z nich jsou schváleny ke zveřejnění v příslušných tematicky zaměřených číslech časopisu. V redakční radě zasedají známé osobnosti, z nichž většina má i bohaté publikační a pedagogické zkušenosti.

Členové redakční rady M&K

  doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D., předsedkyně    

  Ing. Tomáš David
 
  Milada Hábová    

    prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.        

 

 Eva Rokytová