Ročník 2018

Tematické zaměření M&K

Marketing a komunikace – témata časopisu pro rok 2018

 číslo  téma  odevzdání
rukopisu 
 1 Marketingová komunikace  10.2.2018
 2 Nové pojetí služeb a marketing  10.5.2018
 3 Nové řešení kontaktů se zákazníkem  10.8.2018
 4 Marketingový výzkum  10.10.2018

Marketing a komunikace č. 4/2018


on-line verze tohoto čísla časopisu je k dispozici zde

OBSAH

Úvodník
doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D. 

ESOMAR Kongres 2018: Brilliance 
Ing. Hana Huntová 

SIMAR v roce 2018  – Rok GDPR
Ing. Hana Huntová 

Jak měřit, co se děje v podvědomí?
Jiří Boudal 

LEARNING ACTIVATION … aneb jak p(r)odat výsledky výzkumu internímu týmu
Ing. Petra Víšková, Mgr. Jakub Švehla 

Jak představit novou cílovou skupinu
Mgr. Martin Volek, Ing. Nikola Slováková 

Komparace komunikace na Facebooku: příklad z marketingu univerzit v ČR
Ing. Jan Mihulka, doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc. 

Emocionální apely ve vánočních reklamách
Michaela Hrušková, Ing. Michal Novák, Ph.D., Ing. Daria Gunina 

Česká značka
BBA Lenka Harmon 

Pět tisíc respondentů vybírá každý půlrok nejlepší osobnost v reklamě
Tomáš Hynčica, Eliška Morochovičová 

Recenze:
PRAVDA, FAKTA, MANIPULACE – A CO S TÍM?
Prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. 

Glosy, úvahy…

Malé ohlédnutí za marketingovým výzkumem v naší zemi v letech minulých
doc. PhDr. Jitka Vysekalová,

MARKETÉR ROKU JIŽ POČTRNÁCTÉ – vyhlášení soutěže

Praxe, praxe, praxe. Vysoká škola kreativní komunikace vychovává absolventy připravené rovnou naskočit do světa reklamy

Nevšední prostředí/nevšední seminář ČMS

Z činnosti ČMS

Marketing a komunikace č. 3/2018

 

on-line verze tohoto čísla časopisu je k dispozici zde

OBSAH

Úvodník
Ing. Tomáš David

Zákazník je středobod – a výzkum mění svou roli
Ing. Petra Průšová

Využitie shopper marketingu u retailerov s rýchloobrátkovým spotrebným
tovarom v Českej republike

Bc. Michal Orosz; Ing. David Říha, MBA, Ph.D.

Bluetooth marketing
Bc. Michal Fiala, Ing. Dita Hommerová, Ph.D., MBA
Veletrhy se změnily z místa kontraktů na místo nových kontaktů se zákazníky
Prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

Případové studie z praxe:
Elektřina je zboží jako každé jiné. Opravdu? A co na to zákazník?
Mgr. Petr Holubec
Klient na prvním místě. Osvědčené heslo, které funguje
Bc. Alžběta Nečasová

Lokální monopol nezaručuje úspěch: musíme být dobrými partnery
RNDr. Marcela Dvořáková

Jak (ne)prodat památky aneb pane Hašku, vezměte dvě koruny
Národní památkový ústav a jeho současný marketingový směr
Mgr. Jan Zeman

OHLASY SOUTĚŽE MARKETÉR ROKU 2017

Recenze:
REKLAMA – JAK DĚLAT REKLAMU
(4. AKTUALIZOVANÉ A DOPLNĚNÉ VYDÁNÍ)
GRADA PUBLISHING

Glosy, úvahy.

Je zákazník digitálního věku úplně jiný?
doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D.

Z činnosti ČMS

 

Marketing a komunikace č. 2/2018

on-line verze tohoto čísla časopisu je k dispozici zde

OBSAH

Úvodník
Doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D.

Rozšířená realita a umělá inteligence ve službách nákupní zkušenosti
Daniel Jesensky, Ph.D., MSc., MBA.

Hodnocení kvality e-služeb z pohledu zákazníka        
Ing. Filip Vencovský, Ph.D.

Nové poňatie služieb  a marketing
Mgr. Iveta Máliková, PhD.

Up-cyklace s nápadem
Jakub Mastík

Spotrebitelia ako súčasť inovačného procesu v uzavretej ekonomikem
Doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc., Mgr. Dominik Jánoš

MARKETÉREM ROKU 2017 JE MARKETÉRKA

Musela jsem nejednomu kolegovi dokázat, že tu jsem proto, že umím
Rozhovor s marketérkou roku 2017
Eva Rokytová

Recenze  MARKETINGOVÉ STRATEGIE – NOVÉ PODMÍNKY, NOVÉ PŘÍSTUPY
Prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

Glosy, úvahy…     100 let republiky, 100 let reklamy
Prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

Česká marketingová společnost na Veletrhu REKLAMA POLYGRAF 2018  

Z činnosti ČMS

Seminář Klubu učitelů marketingu
Setkání Lady Wine Clubu
Zasedání Hlavního výboru
Ostravský klub změnil vedení

 

Marketing a komunikace č. 1/2018


OBSAH

on-line verze tohoto čísla časopisu je k dispozici zde

Úvodník – Nic nového pod sluncem?
Ing. Jiří Mikeš

Češi a reklama
Doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D., Bc. Vladimír Řepka

Reklama v roce 2017 a co dál – očima prezidentů komunikačních agentur
Dva rozhovory a dva pohledy na jedno společné téma: efektivní marketingovou komunikaci.

Fungující reklama? …vtipná a pravdivá
Mgr. Pavel Brabec

Růst, růst, růst.
Ing. Jan Binar

Facebook jako komunikační nástroj k budování loajality zákazníka
Ing. Jitka Novotová, Ph.D.

Doprovodný program garantovaný ČMS na Veletrhu REKLAMA POLYGRAF 2018

Česká máma a jak s ní komunikovat
BBA Lenka Harmon

Kde urobila Pepsi chybu v komunikácii?
Mgr. Pavol Minár

Glosy, úvahy.
Moment pravdy se stává všudypřítomným
Dr. Daniel Jesenský, PhD., MSc., MBA

Glorious 2018 – Zvítězí ten, kdo vytrvá
Michaela Galuszková

Recenze
INSPIRATIVNÍ EDIČNÍ ČIN – DVĚ NOVÉ KNIHY
REKLAMA/MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE
Prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

Marketingová komunikace v místě prodeje
Doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D.

Z činnosti ČMS

Přípravy na soutěž o nejlepšího Marketéra roku 2017 jsou v plném proudu