Ročník 2021

Marketing a komunikace –
témata časopisu pro rok 2021

číslo téma odevzdání
rukopisu 
 1Marketingová komunikace 10. 2. 2021
 2Společenská odpovědnost firem a marketing v současné době10. 5. 2021
 3On-line marketing a jeho možnosti a meze 10. 8. 2021
 4Marketingový výzkum 30. 10. 2021

Marketing a komunikace č. 1

OBSAH

Češi a reklama 2021
Doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D.

Úvodník
Pět a půl metru šílenství, nebo naděje?
Mgr. Pavel Brabec

Není nad živý kontakt se zákazníkem
Daniel Jesenský, Ph.D., MSc., MBA

Nezvládnutá pandemie a nezvládnutá krizová komunikace
(Jak z toho bláta ven?)
Prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. 

Kreatívne formovanie a komunikovanie potrieb
Prof. PhDr. Hana Pravdová, Ph.D., doc. PhDr. Zora Hudíková, Ph.D.

Z PRAXE: On-line komunikace jako podpora obchodu v době covidové
Ing. David Říha, Ph.D., MBA,  Bc. Tomáš Havran

Koncentrace a fragmentace médií v Česku, duopol na trhu mediálních zastupitelství
Ing. Milan Postler, Ph.D.

Kdo je vítězem koronavirové krize ve světě médií? PODCAST!
Ing. Monika Menzlová 

Marketingová komunikace
Ing. Pavel Pastorek

Digitálne technológie ako prostriedok naplnenia tradičného
poslania umenia (nielen) v čase globálnej pandémie Covid-19

Mgr. Dana Hodinková, Ph.D., PhDr. Oľga Púchovská, Ph.D.  

Vzdělávání zákazníků spatřilo světlo světa před 125 lety
aneb počátky edukační marketingové strategie

PhDr. Ladislava Knihová, MBA

GLOSA: Jak komunikujeme naši zemi

Z PRAXE:  Rebranding ve dvou kolech
Martina Weberová 

Recenze :  Móda, udržitelnost a komunikace
Prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

 Ohlasy na Marketéra 2019 

autor obálky Petr Jurča – TServis