Profesor Philip Kotler a Marketér roku 2020

Mezi nepříliš optimistickými zprávami letošního jara se najdou i skutečně radostná sdělení. K takovým určitě patří i vyjádření profesora Philipa Kotlera. Celosvětově uznávaný marketingový guru a autor mnoha zásadních odborných publikací opět převzal záštitu nad letošním ročníkem Marketéra roku (2020). Je to už pošestnácté. Jsme potěšeni a děkujeme. A také pana profesora zdravíme a přejeme … Číst dál

Smutná zpráva

Zemřela Jozefína Simová, dlouholetá předsedkyně Regionálního klubu Liberec Děkan Ekonomické fakulty TUL s velkou lítostí a zármutkem oznamuje, že nás dne 12. dubna 2021 ve věku 56 let opustila paní doc. Ing. Jozefína Simová, Ph.D., dlouholetá členka katedry marketingu a obchodu Ekonomické fakulty TUL (EF). Na TUL paní docentka působila ještě před založením EF. Vysokou … Číst dál

PRÁVĚ VYŠLO!!!

Vážení členové České marketingové společnosti, milí přátelé, kolegové, příznivci marketingu, v minulých dnech vyšlo číslo 1/2021 našeho časopisu Marketing a komunikace. Jeho tématem je Marketingová komunikace. Odborná veřejnost i příznivci marketingu v něm najdou jako vždy zajímavé studie na toto téma, stejně jako zprávy ze světa marketingu, glosy i zpravodajství ze života České marketingové společnosti. Zájemci, kteří … Číst dál

Veselé Velikonoce

Vážení a milí členové České marketingové společnosti, milí partneři, kolegové, přátelé marketingu,přejeme všem krásné a příjemné prožití letošních Velikonoc, které jsou sice mimořádné a svérázné, ale přesto mohou být i veselé.Hlavně, ať jsou optimistické a zdravé.Za prezidium ČMS doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D. čestná prezidentka a viceprezidentka ČMS Ing. Tomáš Davidprezident ČMS

Marketér roku – výzva pro odvážné

Doba není lehká. Cítíme to všichni ze všech stran. Mnozí bojují o přežití a snaží se udržet chod svých živností, provozoven, aktivit. Přes všechny potíže a svízele však zůstává prostor pro ty, kteří se snaží uplatnit své myšlenky a nápady ulehčující chod společnosti. Marketing v této neveselé době hraje důležitou roli. Možná i zásadní. Soutěž … Číst dál

Mladý delfín v pohybu

Mladý delfín na vlnách on-line výuky Studentská soutěž Mladý delfín, která již od roku 2012 zapojuje týmy z českých a slovenských vysokých škol do klání o prestižní cenu za nejlepší projekt komunikační strategie na zadané téma, se za uplynulých osm ročníků pevně zakotvila ve výukových programech studijních oborů zaměřených na přípravu nové generace marketérů a komunikačních … Číst dál

Třetí ročník Czech Industry Challenge

Třetí ročník Czech Industry Challenge odstartoval. Nově zapojuje i přední české univerzity PRAHA  19. března 2021  – Až do konce června se mohou firmy z rozmanitých odvětví průmyslu zapojit do šesti otevřených kreativních výzev v rámci třetího ročníku Czech Industry Challenge, který právě odstartoval. Tato národní iniciativa pomáhá zviditelnit český průmysl i proaktivní firmy a takto jim … Číst dál

Češi a reklama 2021

Unikátní výzkum postojů české veřejnosti k reklamě ČEŠI A REKLAMA probíhá pravidelně od roku 1993. V letošním roce se uskutečnila již 38. vlna tohoto šetření mapujícího názory naší veřejnosti na množství i zajímavost reklamy v jednotlivých médiích, na to, co jim na reklamě vadí, co říkají na reklammu na pivo či erotiku v reklamě. V … Číst dál

Marketér roku 2020 vyhlášen

Přes nepříznivé podmínky minulého roku se ve zpožděném termínu podařilo vyhlásit vízěze soutěže roku Marketér 2019 a při té příležitosti vyhlásit i budoucí ročník soutěže Marketér roku 2020. Česká marketingová společnost se tak vyrovnala se situací, kterou nikdo neočekával. Podařilo se pokračovat v patnáctileté tradici a všichni doufáme, že letošní rok bude o poznání optimističtější. … Číst dál

PF 2021

Vážení a milí přátelé, kolegové, spolupracovníci, přejeme klidné, láskyplné Vánoce a hodně optimismu a radosti ze života v roce 2021. Za Českou marketingovou společnost Jitka Vysekalová a Tomáš David