Hlavní výbor opět bilancoval

Výčet aktivit České marketingové společnosti za 1. pololetí 2022, který na červnové schůzi 6. 6. 2022 HV ČMS prezentovali společně prezident ČMS Ing. Tomáš David a čestná prezidentka doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D., byl bohatý. Česká marketingová společnost úspěšně zorganizovala vyhlášení Marketéra roku 2021, věnovala se dalšímu rozšiřování členské základny, certifikaci a prolongacím marketingových specialistů, … Číst dál