Certifikace marketingových odborníků

jako pomocník při zkvalitňování tvorby a realizace podnikové marketingové strategie.

Ve středu 6.11.2019 se v České marketingové společnosti sešla skupina marketingových odborníků, kteří požádali o prolongaci svých certifikátů na další tři roky.

Ve svém středu přivítali i nového člena. Certifikovat v oboru marketingový manažer se nechal na základě předložené a kladně zhodnocené odborné studie pan ing. Zdeněk Zahrádka.

Odpoledne nebylo věnováno jen oficiálnímu programu, ale všichni přítomní si se zájmem a zaujetím ve vzájemné diskusi vyměňovali zkušenosti a názory nejen na současný stav v marketingové sféře, ale zabývali se i otázkami budoucího fungování a směrování oboru, který zasahuje do každodenního života nás všech.

O prolongaci certifikátu na základě odborné způsobilosti požádali a uspěli:

Ing. Ph.D. Miloslav Cváček      6. prolongace   marketingový poradce
RNDr. Tomáš Hájek                   5. prolongace   marketingový specialista
Ing. Iveta Hellerová                   5. prolongace   marketingová manažerka
Miloslav Kaplan                         6. prolongace   marketingový specialista
PhDr. Naděžda Krohová           6. prolongace   marketingová manažerka
Ing. Otakar Ožana                     6. prolongace   marketingový manažer
Ing. Jozefína Simová                3. prolongace   lektorka pro marketing
Ing. Daniel Šotkovský               2. prolongace   marketingový manažer

            

Certifikovaní marketingoví odborníci mohou používat zvláštní profesní označení, které má výhradně význam ve smyslu ocenění certifikovaných pracovníků marketingu v rámci odborného styku, zejména v rámci odborné komunity.
• Profesní označení zní: Certifikovaný marketér České marketingové společnosti, ve zkratce CM-ČMS.
• Profesní označení se uděluje členům ČMS, kteří úspěšně splnili podmínky certifikačního řízení. Je v uvedeném znění vyznačeno na certifikátu.
• Uvedené profesní označení lze užívat za následujících podmínek:
* užívá se v uvedené zkratce za jménem
* je chápáno pouze jako profesní označení, nenahrazuje akademické tituly, pedagogické hodnosti, vědecké hodnosti ani označení absolventů VOŠ
* nemůže být použito na veřejných listinách a dokladech, vzhledem k zákonným omezením
* je třeba při použití profesního označení respektovat zákony a předpisy upravující různé druhy dokladů, jako např. zákon o občanských průkazech, kde jsou nepovinné údaje taxativně uvedeny
* ve smyslu výše uvedeného nelze např. uvádět profesní označení v pasech, dokladech pro pojišťovny, v bankovním styku, v živnostenském listu apod.