Češi a reklama 2019

Češi a reklama 2019

Letos proběhlo již 36. šetření. První výsledky jsou z roku 1993.

Tisková zpráva obsahuje výsledky z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě.

K nahlédnutí zde:
ČEŠI A REKLAMA 2019 TISKOVÁ ZPRÁVA

Ve čtvrtek 28. 2. 2019 dopoledne se konala na Novotného lávce v Klubu Lávka tisková konference k výzkumu Češi a reklama 2019, které se zúčastnili jak zástupci odborných médií, tak reprezentanti zadavatelů výzkumu. Prezentace se ujala prezidentka České marketingové společnosti Jitka Vysekalová, její informace doplnil zástupce výzkumné agentury ppm factum research, s.r.o. Vojtěch Hündl. Oba přiblížili přítomným různé aspekty vedoucí k závěrům letošního výzkumu a okomentovali současný stav v souvislosti s historickým vývojem postojů naší veřejnosti k reklamě v uplynulých desetiletích.