Češi a reklama 2020

Dne 19. 2. 2020 v dopoledních hodinách se konala v příjemném prostředí Klubu Lávka na Novotného lávce v Praze 1 tisková konference pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě.

Zadavateli výzkumu byla Česká marketingová společnost (ČMS), POPAI CE a České sdružení pro značkové výrobky (ČSZV). Šetření realizovala výzkumná agentura ppm factum research.

Autorka a zakladatelka výzkumu Jitka Vysekalová, k tomu říká: „Výzkum probíhá pravidelně každoročně od roku 1993, v letošním roce proběhla již 37 vlna tohoto šetření. V prvních letech byl výzkum realizován vícekrát ročně, takže teoreticky jsem se mohla s některými novináři setkat již po třicáté sedmé.  Základní výzkumné otázky zůstávají stejné, ale postupně zařazujeme aktuální témata odpovídající vývoji a významu reklamy nejen jako součásti marketingového mixu, ale důležitého společenského jevu.

Podrobné informace naleznete zde:

TZ Češi a reklama 2020
https://youtu.be/NthRquZu9Cw