Češi a reklama – výsledky výzkumu 2022

Všem, všem, všem, kteří se zajímají o postoje české veřejnosti k reklamě!

Jako každoročně probíhal i letos začátkem roku dlouhodobý výzkum pod názvem Češi a reklama.

Zadavateli výzkumu byla Česká marketingová společnost (ČMS), POPAI CE , České sdružení pro značkové výrobky (ČSZV) a Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze (FPH VŠE). Šetření realizovala výzkumná agentura ppm factum research.

Výzkum probíhá pravidelně každoročně od roku 1993,
v letošním roce proběhla již 39. vlna tohoto šetření.  

Podrobné informace zájemci najdou zde:

ČEŠI A REKLAMA 2022 TISKOVÁ ZPRÁVA