Česká chuťovka – soutěž 2022

Značky Česká chuťovka a Dětská chuťovka si již vydobyly pevné postavení mezi dalšími značkami kvality potravin, od nichž se liší právě akcentem na vynikající chuť, která každou potravinu po zásluze korunuje. Současné ekonomické turbulence v podobě skokového zdražování cen energií a nebývalé inflace však zvyšují obavy spojené s budoucností. Podle průzkumů již dvě třetiny lidí začínají šetřit při nákupu potravin. Paradoxně se tak dále posiluje úloha České chuťovky ve zviditelňování těch výrobců, kteří budou i nadále dbát na vylepšování kvality a chuti nabízených potravin a nepodlehnou pokušení jít opět cestou levných náhražek.

Aktivní záštitu poskytuje soutěži Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova. Předseda komise senátor Jiří Vosecký vyjádřil na tiskové konferenci 29.8. v Senátu stabilní podporu projektu Česká chuťovka, protože význam soutěže v dnešních složitých ekonomických podmínkách ještě roste, neboť poctiví čeští potravináři si v této situaci zaslouží nejen přízeň koncových spotřebitelů, ale i všemožnou podporu a férově udržitelné podmínky pro své podnikání.  Je nutné, aby Vláda vzala ještě v úvahu, že potravinová soběstačnost je stejně důležitá jako soběstačnost energetická.

Záštitu soutěži letos poskytli také místopředseda Senátu Jan Horník, ministr zemědělství Zdeněk Nekula a prezident Agrární komory Jan Doležal.

Uzávěrka přihlášek do letošní soutěže je 15. září.

Přihlášku i pravidla soutěže, jakož i seznam historicky všech úspěšných výrobců a oceněných potravin, lze nalézt nawww.ceskachutovka.cz . Českou chuťovku je možné také sledovat na facebooku.