Česká marketingová společnost – valná hromada a volby

Prezidentem ČMS zůstává Tomáš David,
čestná prezidentka Jitka Vysekalová zůstává viceprezidentkou
 
Ve středu 14. 12. 2022 se v odpoledních hodinách konala valná hromada České marketingové společnosti spojená s volbami do hlavního výboru a prezidia na další tříleté funkční období. Na programu byla zpráva o činnosti za uplynulá léta 2020-2022, zpráva o hospodaření, výše zmíněné volby a bohatá diskuse přítomných, ve které vystoupili zástupci regionálních klubů i přítomní hosté.
Zpráva o činnosti zde: Zpráva o činnosti ČMS 2020-2022  
Na zasedání byl zvolen nový hlavní výbor ČMS, který posléze zvolil prezidium ve složení:

David Tomáš, Ing.                              CZECH TOP 100
Hofman Radek, Ing.                                     Zyxel Networks  
Hrubalová Monika, MgA.     ČHMÚ Praha  
Krohová Naděžda, PhDr.                         marketingová manažerka  
Postler Milan,  Ing., Ph.D.                                        Vysoká škola ekonomická Praha
Řepka Vladimír, Mgr.             Ministerstvo spravedlnosti
Uchytil Petr, Ing.                          Radiohouse, MMS
Vysekalová Jitka, doc. PhDr., Ph.D.   psycholožka

Prezidium na svém prvním zasedání zvolilo ze svého středu nejvyšší funkcionáře, kterými se stali:
Tomáš David prezident Jitka Vysekalová – čestná prezidentka a viceprezidentka

                               
Usnesení Valné hromady ČMS konané dne 14. prosince 2022
Valná hromada schválila předložený program k jednání.
Valná hromada schválila
návrhovou, mandátovou a volební komisi.

K jednotlivým bodům jednání přijala valná hromada následující usnesení:

Valná hromada bere na vědomí
zprávu mandátové komise zprávu o činnosti ČMS za období 2020-2022
zprávu o hospodaření ČMS za období 2020-2022
zprávu o výsledku voleb do hlavního výboru ČMS na období 2023-2025
zprávu o výsledku voleb do prezidia ČMS na období 2023-2025

ukládá
– valná hromada ukládá hlavnímu výboru a prezidiu ČMS navrhnout vybrané katedry CZ a SK vysokých škol, kterým by bylo uděleno čestné členství ČMS
– valná hromada ukládá hlavnímu výboru a prezidiu ČMS udělit ocenění za prosazení názvu Česko v rámci vyhlášení soutěže Marketér roku 2022
– valná hromada ukládá hlavnímu výboru a prezidiu ČMS zřídit expertní skupinu, která navrhne strategii propagace ČMS ve veřejném prostoru, jako členy skupiny navrhuje PhDr. Ladislavu Knihovou a Ing. Hanu Huntovou
– valná hromada ukládá hlavnímu výboru a prezidiu ČMS zřídit skupinu, která navrhne seznam vzájemně kooperujících asociací a vize dalšího rozvoje marketingu v ČR

Valná hromada děkuje hlavnímu výboru a prezidiu za obětavou a úspěšnou práci v období 2020-2022

Zapsala návrhová komise zvolená valnou hromadou ČMS dne 14. 12. 2022 ve složení

předseda komise       Radek  Hofman v.r.
členové komise          Libor Nečas v.r.,   Naděžda Krohová v.r.

Hlavní výbor ČMS zvolený 14.12.2022 na období 2022-2025

  jméno firma
1 Augustinová Hana, Ing. SOŠ Blatná
2 Brabec Pavel, Mgr. AČRA
3 Cváček Miroslav, Ing. , Ph.D. ISMM
4 David Tomáš, Ing. CZECH TOP 100
5 Hájek Tomáš, RNDr. ADMEZ
6 Hofman Radek, Ing. Zyxel Networks
7 Hrubalová Monika, MgA. ČHMÚ Praha
8 Huntová Hana, Ing. SIMAR
9 Kauerová Lenka, doc.Ing.,CSc. VŠB Ostrava
10 Knihová Ladislava, PhDr., Ph.D., MBA VŠE Praha
11 Krohová Naděžda, PhDr. marketingová manažerka
12 Mikeš Jiří, Ing. VŠE Praha
13 Nečas Libor, Ing., Ph.D. KUM, ČMS
14 Novák Pavel, Ing.  BARTON QSV
15 Pavlů Dušan, prof., PhDr., CSc. VŠKK
16 Postler Milan, Ing., Ph.D. VŠE Praha
17 Řepka Vladimír, Mgr. Ministerstvo spravedlnosti
18 Říha David, Ing.,Ph.D.,MBA VŠE Praha
19 Seifertová Věra, doc. Ing., CSc. VŠO Praha
20 Soukup Tomáš, Ing. CZ WORSHOP, s.r.o.
21 Švihlíková Ilona, doc. Ing., Ph.D. VŠO
22 Tamchyna Jaroslav, RNDr. ČIFRA
23 Uchytil Petr, Ing. Radiohouse, MMS
24 Vysekalová Jitka, doc. PhDr., Ph.D. ČMS
     
  Revizní komise  
25 Kozák Vratislav, doc. Ing., Ph.D. Uniterzita T. Bati
26 Kantorová Kateřina, Ing., Ph.D. Univerzita Pardubice
27 Jesenský Daniel, Ph.D., MSc., MBA Dago