ČMS se stala registrovaným členem Unie vydavatelů

Správní rada Unie vydavatelů na svém jednání 24. listopadu 2021 podle článku VI., odstavec 6 stanov Unie vydavatelů projednala přihlášku vydavatelství  Česká marketingová společnost  za registrovaného člena Unie vydavatelů.

Byla posouzena interní kritéria a konstatováno, že vydavatelství splňuje podmínky pro vznik registrovaného členství v profesní asociaci českých vydavatelů.

Správní rada přihlášku svým rozhodnutím schválila.

Na základě uvedeného rozhodnutí se vydavatelství stává od 1. prosince 2021 registrovaným členem Unie vydavatelů se všemi právy a povinnostmi a bude pravidelně dostávat distribuované informační materiály.