Den marketingu ve Zlíně 24. 10. 2023

Den marketingu se uskutečnil již potřetí a navázal na předcovidovou tradici.
Organizátorem byl Ústav managementu a marketingu FaME UTB ve Zlíně a Regionální klub České marketingové společnosti ve Zlíně. Posluchači byli převážně studenti VŠ a SŠ Zlínského kraje, kteří téměř zaplnili aulu.

Prvním vystupujícím byl Mgr. et Mgr. Ondřej Staněk, manažer, vedoucí a produkční komunikační agentury KOMAG FMK UTB ve Zlíně. Ve svém vystoupení informoval o činnosti studentské reklamní agentury, která je součástí stejného předmětu pro druhý ročník FMK, oboru Marketingových komunikací. Studenti v jednom semestru připravují reklamní akce (např. Zlin Design Week, Busfest) od získávání sponzorů až po jejich realizaci. Pokud sponzory nezískají, musí si pomoci sami. V dalším semestru se tyto akce vyhodnocují. Kromě získávání praktických poznatků a poučení z vlastních chyb tento předmět pomáhá vytvářet dobré vztahy.

Následovala vystoupení dvou našich absolventů z roku 2013. Oba se shodli, že impulsem pro působení v online reklamních agenturách byl předmět Digitální marketing, který vedl (a stále vede) doc. Michal Pilík. Oba nejprve působili jako zaměstnanci reklamních agentur, později si založili vlastní firmy.   
Ing. Roman MURA, spoluzakladatel a ředitel společnosti Caroda Praha se ve své prezentaci věnoval digitální out-of-home reklamě. Mimo jiné provozuje v Praze na Kačerově a na Smíchově obří elektronický billboard (16 x 9 m). Na pražském obchodním domě Kotva umístil reklamu, která byla v provozu pouze za teplého a jasného počasí, tak jak požadoval klient, neboť za chladného nebo deštivého počasí by o jeho produkt nebyl zájem. Nájem elektronických billboardů platí klient podle toho, kolik lidí si jej prohlédlo, tedy ne pouze podle toho, kolik lidí kolem něj prošlo. Mimo Evropy agentura Caroda působí i v Jižní Americe.


Ing. Lukáš MLÁDEK, Freelancer a pozice Business & Marketing Consulting a PPC executive, Praha si nechal od umělé inteligence (AI) zpracovat definici marketingu, kterou nechal AI opravovat, až byla jednoduchá a srozumitelná. Stále více využívá ve své práci roboty, kteří úspěšně nahrazují lidské zdroje. Základem pro jejich činnost jsou dokonalá data, jak jsou k dispozici např. v USA. V malém českém rybníčku tato data chybí, tak dochází k nešťastnému přiřazení reklamy na dodávky plynu k článku o plynových komorách ze druhé světové války. Srovnal rozdíly mezi reklamním online trhem v ČR a západní Evropy, kde jeho firma rovněž působí. Oba vystupující se shodli v tom, že technologie v tomto oboru se neskonale rychle vyvíjejí. 

To potvrdil i prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D., DBA, ředitel Ústav informatiky a umělé inteligence, FAI UTB ve Zlíně, který získal prestižní titul “FINALISTA – Manažer roku 2022.” Tento prestižní titul mu udělila Národní komise České manažerské asociace, která má za cíl oceňovat nejlepší české manažery a za jejich vynikající osobnostní a profesní kvality. Prof. Jašek je také představitel elektrotechnické asociace ČR. Přednáška na téma Blockchain a umělá inteligence: Synergie pro průmyslovou revoluci pochopitelným způsobem nejen vysvětlila tyto dva pojmy, ale především jejich význam v praxi. Umělou inteligenci úspěšně využívají logistické firmy, ale do roky bude neodmyslitelnou součástí řízení všech větších firem. Pozornost věnoval i zabezpečení dat a digitálním dvojčatům. 

Akce určitě splnila svůj záměr – seznámit přítomné s digitálnímu trendy v komunikaci a zároveň ukázat uchazečům moderní prostory FaME UTB a inovativní přístup k výuce. Důležité bylo rovněž zviditelnění Regionálního klubu České marketingové společnosti ve Zlínském regionu.
  Vratislav Kozák, předseda RK Zlín ČMS