E-Motion – konference pod patronátem ČMS

e-MOTION: Moc neuromarketingu, emócií a virtuálnej reality

8. novembra 2021 sa konalo v priestoroch Tower 115 v Bratislave v rámci celoslovenského Týždňa vedy a techniky 2021 hybridné kolokvium e-MOTION: Moc neuromarketingu, emócií a virtuálnej reality pod záštitou Českej marketingovej spoločnosti v spolupráci s Katedrou masmediálnej komunikácie a reklamy (FF UKF v Nitre) a Vysokou školou mezinárodních a veřejných vztahů Praha (s pobočkou v Bratislave), a s podporou Metropolitnej univerzity Praha, Európskej akadémie manažmentu, marketingu a médií o.z. a Univerzity Komenského.

Odborné kolokvium bolo realizované v súlade s protipandemickými opatreniami v hybridnej forme, t.j. priamo na mieste sa nachádzali len organizátori a pozvaní spíkri, zainteresované publikum sledovalo podujatie prostredníctvom live streamu. Maximálny počet súbežných divákov bol 79, no aktuálne (ku 17. novembru 2021) má video (kompletný záznam zo živého vysielania) 617 zhliadnutí (uložené na platforme YouTube, na kanáli Inkubátor multimediálnej digitálnej produkcie).

Odovzdanie študentskej ceny Mladý delfín 2020

Po úvodnom slove, ktorého sa zhostila trojica dám – jednak riaditeľka Vzdelávacieho a konzultačného inštitútu v Bratislave (pobočka Vysokej školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha), JUDr. Ing. Anna Ďurfina, Ph.D. et Ph.D., taktiež doc. Mgr. Lucia Spálová, PhD., ako garantka projektu Inkubátor (APVV: Inkubátor multimediálnej digitálnej produkcie: recipročný transfer vedy, umenia a kreatívnych priemyslov) a doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D., garantka medzinárodného marketingu a manažmentu na VŠMVV Praha, nasledovalo odovzdanie študentskej ceny Mladý delfín 2020. Cena je súčasťou súťaže Marketér roku, ktorú každoročne organizuje Česká marketingová spoločnosť (ČMS), a je určená študentom za ich autorské kampane. Témou posledného ročníka bolo “Jak úspěšně komunikovat aktuální téma omezení šíření koronaviru v Česku”. 2. miesto získali študenti organizátorskej inštitúcie (Martin Hluchý, Diana Filadelfiová, Michal Porubovič, Ondrej Dobrota, Lenka Fialová, Alžbeta Goljerová, Veronika Ďurčaťová), Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy UKF v Nitre, za svoju kampaň “TikTokom proti frustrácii”. Ocenenie odovzdal do rúk zástupcom víťazného kolektívu, Bc. Diane Filadelfiovej a Bc. Michalovi Porubovičovi, riaditeľ ČMS, Ing. Tomáš David.

Zľava JUDr. Ing. Anna Ďurfina, Ph.D. et Ph.D., doc. Mgr. Lucia Spálová, PhD. a online doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D. počas slávnostného otvorenia kolokvia Ing. Tomáš David odovzdáva ocenenie za 2. miesto v študentskej súťaži Mladý delfín zástupcom víťazného autorského kolektívu, študentom Bc. Michalovi Porubovičovi a Bc. Diane Filadelfiovej z KMKAR UKF v Nitre

4 spíkri, 4 prednášky a otázky od divákov

Primárnu časť kolokvia tvorili prednášky pozvaných hostí – sekciu započala doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D. prednáškou o sile emócií v marketingu a komunikácii. Nadväzujúcej téme venovala pozornosť vo svojom príspevku aj ďalšia spíkerka, Lujza Bubánová, ktorá sa na problematiku emócií pozrela z krajnej situácie, a teda, kedy je využívanie emócií už za čiarou. Tvrdenia demonštrovala na autorských case studies.
 
Docentka Jitka Vysekalová a jej príspevok o moci emócií v komunikácii
Lujza Bubánová s prednáškou “keď je používanie emócií za čiarou”

Prednášku, ktorá bola etalónom podstaty projektu Inkubátor, a teda sofistikovane prepojila umenie, vedu a kreatívne priemysly, odprezentoval Róbert Slovák a bodku za sekciou s individuálnymi prednáškami dal Ing. Jakub Berčík, PhD., ktorý vniesol vhľad do konkrétnych metrík aplikovaných v neuromarketingových výskumoch, tiež na pozadí vlastných skúmaní.

Róbert Slovák počas prezentácie kampane 16 Hz Project

Doktor Jakub Berčík a jeho prednáška o metrikách neuromarketingu

Panelová diskusia = bohatá diskusia

Meta, virtuálni influenceri a umelá inteligencia – to boli témy, na ktoré spoločne diskutovala šestica hostí v zložení prof. Mgr. Peter Mikuláš, PhD., Mgr. Zdenko Mago, PhD., doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D., doc. Mgr. Lucia Spálová, PhD., Mgr. Dušan Blahút, PhD. a Ing. Jakub Berčík, PhD. Spoločne sa zamýšľali napríklad nad tým, aká je efektivita využitia umelej inteligencie v politickej diskusii, alebo tiež, či budú virtuálni digitálni influenceri postupne nahrádzať tých skutočných, i aké so sebou nesie takéto smerovanie plusy a mínusy. Diskusia bola podnetná a plodná, o čom svedčí fakt, že diskutujúci sa vzhľadom na čas nedostali ku všetkým pripraveným témam.

V rámci panelovej diskusie sa hovorilo o trendoch v sfére virtuálnej reality

Záverom kolokvia moderátorka, a zároveň organizátorka, Mgr. Veronika Szabóová, PhD., poďakovala všetkým garantom, organizátorom, hosťom a divákom a avizovala, že jednotlivé prednášky budú zverejnené na YouTube kanáli a Facebook profile Inkubátor, ako v pôvodnom znení, tak aj v anglickej verzii. 

Autorka: 

Mgr. Veronika Szabóová, PhD.

Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy, FF UKF v Nitre

kontakt: veronika.szaboova.ukf.@gmail.com