Hlavní výbor ČMS – bilance i nové podněty

Ve středu 14. 6. 2023 v salonku Klubu Lávka na Novotného lávce v Praze 1  proběhlo pravidelné zasedání hlavního výboru České marketingové společnosti. Kromě hodnocení aktivit prezidia ČMS, regionálních klubů i profesního klubu KUM, byly prezentovárny i nové projekty mající za úkol lepší zviditelnění ČMS i soutěže Marketér roku.
Zprávu o činnosti  prezentovali rovným dílem prezident ČMS Tomáš David a čestná prezidentka Jitka Vysekalová.
Jedním z páteřních bodů programu zasedání byla také zpráva o hospodaření.
Diskutující z řad členů HV přispěli svými radami a zkušenostmi k zamyšlení nad realizací stanovených cílů.

   
                  
Zpráva o činnosti

České marketingové společnosti za I. pololetí 2023
pro hlavní výbor ČMS

I. Činnost prezidia

–  prezidium se scházelo pravidelně 1 x měsíčně a projednávalo jak zásadní, tak operativní otázky chodu společnosti
–  hlavními tématy jednání byla příprava a vyhlášení výsledků soutěže Marketér roku 2022, příprava a realizace dlouhodobého výzkumu ČEŠI A REKLAMA, výsledky hospodaření roku 2022, stav a vývoj členské základy, spolupráce s partnerskými asociacemi, práce regionálních klubů a příprava časopisu Marketing a komunikace (1. a 2. číslo).
– prezidium se rovněž věnovalo obsahu a úrovni www stránek

 II. Soutěž Marketér roku 2022 – osmnáctý ročník

Česká marketingová společnost vyhlásila soutěž o titul Marketér roku 2022, nad níž opět převzala záštitu osobnost světového marketingu prof. Philip Kotler. Stalo se tak na úvod semináře Marketing v době turbulentní v úterý 22. listopadu 2022, který pořádala ČMS v Tančícím domě v Praze.
Soutěž vyhlásili zástupci prezidia ČMS čestná prezidentka Jitka Vysekalová, prezident Tomáš David a člen prezidia Petr Uchytil.
Tradičně podpořil vyhlášení soutěže svým osobním sdělením prof. Philip Kotler, osobnost světového marketingu.

V podvečer 18. května 2023 se v příjemném klasickém prostředí Divadelního sálu Klubu Lávka s historickým rámcem Karlova mostu a působivým výhledem na Hradčany odehrálo finále soutěže 18. ročníku Marketér roku 2022. Večerem provázel jako vždy skvělý moderátor Karel Voříšek a mladá plzeňská kapela Džangobells zpříjemnila večer všem zúčastněným. Pro vítěze byly připraveny sošky křišťálových delfínů z českého skla v čele s Velkým modrým delfínem v působivém designu z dílny uměleckého skláře Vladimíra Zubričana.  Na oceněné i nominované čekaly kromě diplomů i mnohé věcné dary od sponzorů a partnerů soutěže. Kromě hlavních cen udělila porota i několik zvláštních ocenění za mimořádné aktivity a úspěšné inovativní marketingové projekty, stejně tak vybralo k ocenění svoje kandidáty i prezidium ČMS. Vítězkou a nositelkou Velkého modrého delfína se stala Mgr. Ivana Janečková, předsedkyně představenstva, Duhovka Group, a.s. za komplexní fundraisingovou kampaň v oblasti sociálního podnikání.

Mladý delfín 2022

Letos byla už pojedenácté v rámci soutěže Marketér roku vyhlášena kategorie pro studenty vysokých škol – studentská cena Mladý delfín, tentokrát na téma  Jak úspěšně komunikovat problematiku energetických úspor pro překonání krize.

Porota pod vedením doc. Olgy Dolínkové ocenila projekty studentů Vysoké školy ekonomické, Praha a University Konštantína Filosofa v Nitre.

Vítězem soutěže se stal studentský tým z Vysoké školy ekonomické v Praze

Výsledky soutěže jsou uvedeny na www.cms-cma.cz

III. Certifikace a prolongace

Pro letošní rok rozhodlo prezidium ČMS o konání certifikací pouze v podzimním termínu. V průběhu první poloviny roku byly učiněny všechny kroky pro získání nových zájemců o certifikaci a bylo započato jednání o podzimních prolongacích certifikovaných v minulých letech.

Zatím není žádný kandidát na certifikaci.
Na prolongaci je navrženo celkem 5 certifikovaných odborníků:

1.  Citora Michal, Ing.  (marketingový manažer, čtvrtá prolongace)
2.  Jesenský Daniel, MSC., MBA  (lektor pro marketing, čtvrtá prolongace)
3.  Křepelková Helena, RNDr., CSc. (marketingová poradkyně, osmá prolongace)
4.  Novotný Václav, Mgr. (marketingový manažer, čtvrtá prolongace)
5.  Pavlů Dušan, prof., PhDr., CSc. (marketingový poradce, šestá prolongace)


IV. Časopis Marketing a komunikace

Pravidelně vychází časopis Marketing & komunikace.
– bylo vydáno první číslo ročníku 2023 (Marketingová komunikace) a připravuje se druhé číslo ročníku 2023 (Digitalizace v marketingu), které vyjde koncem června 2023. Garantem prvního čísla byl Dušan Pavlů a Jitka Vysekalová, druhého čísla Petr Uchytil a Naďa Krohová.
Předsedkyně redakční rady Jitka Vysekalová zajistila prodloužení spolupráce s 
Magistrátem hl. m. Prahy na rok 2023 včetně finanční participace.

Časopis Marketing & komunikace představuje trvalý prostředek komunikace mezi Českou marketingovou společností a odbornou marketingovou veřejností. Časopis si po celou dobu vydávání udržuje svůj nekomerční charakter a je možno bez nadsázky říci, že se tak stává, vedle publikování výrazných podnětů pro marketingovou praxi, i významnou platformou pro publikování teoretických poznatků, výsledků z marketingových výzkumů zaměřených nejen na určité marketingové nástroje, ale i obecně na problematiku marketingového managementu. Časopis je od roku 2007 vydáván v nové grafické úpravě a plnobarevné podobě, jeho obsah je na vysoké profesionální úrovni a přispívat do něj mohou nejen členové ČMS, ale i odborníci ze široké marketingové veřejnosti. Podrobněji je historie časopisu uvedena na webových stránkách ČMS.

V. Ostatní činnosti

Partnerství a odborná garance vzdělávacích akcí a účast členů prezidia na ostatních odborných akcích

Partneři, spolupracující asociace
V průběhu uplynulého období spolupracovala ČMS na svých projektech s několika partnerskými organizacemi a s dalšími vedla přípravná jednání o budoucí spolupráci. Formou vystoupení zástupců prezidia a ostatních členů potvrdila partnerství či převzala záštitu nad dlouhodobými i jednorázovými akcemi. Patřily k nim AČRA, SIMAR. ČSZV, ČIFRA, TOP 100, POPAI a další. Časopis ČMS MARKETING A KOMUNIKACE se stal opět partnerem iniciativy Czech Industry Challenge. Galavečera s předáváním cen, který se konal 12. 5. 2023, se zúčastnili představitelé ČMS.

Výzkum Češi a reklama
Jako každoročně probíhal i letos začátkem roku dlouhodobý výzkum pod názvem Češi a reklama. Zadavateli výzkumu byla Česká marketingová společnost (ČMS), POPAI CE a České sdružení pro značkové výrobky (ČSZV).
Šetření realizovala výzkumná agentura ppm factum research.
Výzkum probíhá pravidelně každoročně od roku 1993, v letošním roce proběhla již 40. vlna tohoto šetření.  Základní výsledky jsou dány k dispozici všem členům ČMS a prezentovány v časopise MARKETING A KOMUNIKACE.

VERITASIMUS
Pokračoval projekt věnovaný amatérské fototvorbě členů a sympatizantů ČMS, opět s námětem Na cestě. Vernisáž 3. 5. 2023 se konala ve Vinárně v Náplavní, Praha 1, každý autor využil svůj časový prostor k prezentaci fotografie, hudební skupina CISPOL (bývalý Rubinet) vystoupila i s novou zpěvačkou. Dáša Bláhová přečetla zajímavou ukázku z připravované knihy o australských zvířátkách. Tisk fotografií tentokrát zajistili slovenští kolegové v čele s paní profesorkou Lucií Spálovou z Nitry.

LADY WINE CLUB
Pravidelně se konala setkání věnovaná degustaci kvalitních vín domácí i zahraniční provenience. Místa setkání se střídají – U Vlčáka (dříve Na blbým místě) a salonek Klubu Lávka. Poslední setkání před prázdninami se konalo koncem května, příště se milovnice vína sejdou koncem září.

Prezentace
• k prezentaci ČMS je využívána účast na všech partnerských akcích, kde jsou také předávány časopisy Marketing a komunikace
• webové stránky ČMS – pravidelně se doplňují data a informace o činnosti ČMS (Milada Hábová)
• LinkedIn – ČMS využívá této sociální sítě k prezentaci své činnosti a k možnosti navázání profesních oborových spojení (Radek Hofman)
• Facebook – informace o ČMS jsou zveřejňovány i na této síti

Skupina komunikace – koordinace činnosti na sociálních sítích (Monika Hrubalová)
Činnost zahájila pracovní skupina  komunikace, jejímž hlavním cílem je analyzovat stávající stav komunikace ČMS a navrhnout řešení pro oslovení širší části odborné veřejnosti.
Setkala se 2x a řešila způsoby komunikace i návrhy jak v budoucnu prezentovat činnost ČMS, jak působit na sociálních sítích, jaké sítě pro tuto komunikaci zvolit a co dál s prezentací Marketéra roku. Její činnost bude pokračovat i v následujícím letním období.

Nová služba pro členy a další zájemce
Dále připravujeme (Naďa Krohová a Petr Uchytil)  komunikační balíček  –  speciální novou službu České marketingové společnosti po členy, předplatitele, ale i další zájemce. 
Obsahuje tištěnou prezentaci inovativních projektů firem z oblasti marketingu v odborném časopise Marketing a komunikace (rozsah 4 normostrany). Prezentace bude zveřejněna i na webu ČMS. Souběžně je připraven rozhovor s autorem prezentace formou podcastu.  
Podcast bude distribuován na všechny hlavní audioplatformy (Seznam, Spotify, Google, Apple). Annonce bude zveřejněna na webu cms-cma, v rozhlasových sítích rádií Blaník, Hit, Fajn, Rock radio, na Facebooku ČMS-ČMA, LinkedInu ČMS-ČMA. V podzimním období bude komunikační balíček nabídnut především oceněným marketérům 2022. Se zajímavými inovativními projekty se seznámí široká veřejnost. Podcasty se těší kumulované sledovanosti posluchačů, protože zveřejnění na audio platformách má podstatně delší životnost než jednorázové zveřejnění podcastu na rozhlasových sítích.

VI.  REGIONÁLNÍ KLUBY

Ostrava – Miloslav Cváček
2. 5. 2023
proběhla v hotelu Imperial schůze výboru ČMS regionálního klubu Ostrava
PROGRAM SCHŮZE
Naplánování termínu I. Semináře, počet účastníků 6
1. 6. 2023 proběhl v hotelu Harmony Ostrava Seminář na téma VÝZVY MARKETINGU V DOBĚ NOVÝCH KRIZÍ – COVID, VÁLKA, ENERGIE… A CO BUDE DÁLE??
Počet účastníků 16
Zlín – Vratislav Kozák
Pokračujeme v zavedeném modelu klubové práce. Sešli jsme se dvakrát v počtu 15 – 20 osob. Byli zastoupeni akademičtí pracovníci, studenti FaME UTB ve Zlíně, zaměstnanci Magistrátu Statutárního města Zlín a Krajského úřadu Zlínského kraje.

22. 3. 2023      Smart město Zlín
12. 4. 2023      Zvýšení atraktivity Zlínského kraje pro udržení mladé generace
18. 5. 2023      Účast zástupců RK na vyhlášení výsledků Marketér roku 2022

Příprava podzimní akce Den marketingu III. Kontaktování vystupujících a úvahy o doprovodném programu. Po zkušenosti z předchozích ročníků, kdy po polední přestávce prořídly řady posluchačů, by akce byla pouze dopoledne, zřejmě od 10 do 12 hodin. Termín bude stanoven na základě rozvrhu na zimní semestr a podle časových možnosti hlavních vystupujících.
Plzeň – Pavel Novák
28. února
Valná hromada členů a sympatizantů RMK ČMS Plzeň
Místo konání: velký salonek vinárny  U slunce
Program:
 – Plán  činnosti RMK ČMS Plzeň na rok 2023 
 – Aktuality z činnosti ČMS Praha

19. dubna
Exkurze do TECHTower – technologický park
Místo konání: Moderně revitalizovaný areál na jižním okraji Plzně. Vznikl tam technologický park, který nabízí zázemí a kanceláře pro inovativní firmy, technologické odborníky a začínající podnikatele.

28. června
Tradiční Letní klubové setkání pro členy a sympatizanty ČM
Místo konání: předzahrádka pivnice  U Švejka

Plánovaný odborný seminář na II. čtvrtletí ve spolupráci s Katedrou marketingu Západočeské univerzity uskutečníme v rámci akcí RK ČMS ve II. pololetí

Východní Čechy – Kateřina Kantorová
27. 3. 2023
 přednáška: Martin Svoboda (Obchodní ředitel eBRÁNA Pardubice), téma: Může marketing měnit zaměření firmy, navyšovat výkon lidí uvnitř a zároveň propsat marketing do lepších finančních výsledků?
21. 4. 2023 Ocenění nejlepších prací studentů ve spolupráci s J. Střelcem (majitel portálů  vlastnipoznani.cz, vlastnicesta.cz). Studenti navrhovali komunikační strategii a PR aktivity. https://fes.upce.cz/kdyz-se-potka-teorie-praxi#main


VII. KLUB UČITELŮ MARKETINGU
Prví pololetí roku 2023 bylo již návratem k standardnímu programu činností z období před pandemií a dalšími krizovými projevy.  

  1. Již pojedenácté se klub zapojil do organizace meziuniverzitní studentské soutěže Mladý delfín, tentokrát na téma Jak úspěšně komunikovat problematiku energetických úspor pro překonání krize. Klub učitelů marketingu ČMS se zapojil do organizace volbou tématu, propagací, účasti v hodnotící skupině i předáváním cen vítězným týmům v rámci květnového galavečera Marketér roku.
  2. KUM-ČMS uspořádal ve spolupráci s VŠFS klubový odborný seminář na téma Marketing a reklama v proudu času, který se uskutečnil dne 4. května 2023 v konferenčním centru v Praze Vršovicích. Program zahrnoval 6 přednášek a moderovaný diskusní panel. Semináře se zúčastnilo více než padesát hostů z řady českých, slovenských i polských univerzit a vysokých škol.
  • Pokračovala organizace meziuniverzitní stipendijní spolupráce spočívající v krátkodobých stážích učitelů marketingu – členů KUM-ČMS na partnerských školách.


Předpokládané akce v druhé polovině roku 2023

Seminář KUM + ČMS – listopad
Vyhlášení soutěže Marketér roku 2023 (v rámci semináře)
Certifikace – listopad
Hlavní výbor – prosinec

Tomáš David, Jitka Vysekalová, Milada Hábová 
červen 2023