Hlavní výbor ČMS bilancoval

Hlavní výbor ČMS bilancoval

Rok se s rokem sešel a opět je tu prosinec. Kromě předvánočních radovánek a napjatého očekávání největších svátků v roce nastává i čas bilancování. V České marketingové společnosti se ho nikdo nebojí. Všichni celý rok dělali, co mohli, vyvarovali se přešlapů a unáhlených rozhodnutí, a vyplatilo se.
Výsledky hodnotil 12. 12. 2018 odpoledne i hlavní výbor Společnosti. Účast byla hojná, nálada slavnostní a radostná, zpráva o činnosti vysoce hodnocena, zpráva o hospodaření potěšitelná. Regionální kluby i propfesní Klub učitelů marketingu fungují, časopis Marketing a komunikace jako jeden z posledních vysoce odborných tištěných periodik stále vychází a vypadá dobře – co víc si přát. To rozhodně není málo v pohledu za uplynulými dvanácti měsíci a takovýto stav skýtá i určitý optimistický pohled do budoucna.
Vždycky je co zlepšovat a platí to i o činnosti ČMS. Už nyní se připravuje další ročník soutěže Marketér roku, a pracuje se na celoroční koncepci časopisu M+K. Zvýšená pozornost je věnována i komunikaci s členskou základnou, která má zvýhodněné podmínky pro účast na seminářích, konferencích a všech odborných akcích včetně veletrhů pořádaných ČMS i jejími partnery.
Pro zkvalitnění a rozšíření činnosti ČMS byl do hlavního výboru a do prezidia ČMS kooptován pan JUDr. Aleš Janků.
Diskuse, která setkání uzavírala, byla bohatá a plodná. Vytvořila důstojnou tečku za celoroční činností organizace, jejíž podrobnou zprávu o činnosti naleznete zde: zpráva o činnosti ČMS za II. pol. 2018