Hlavní výbor je ten Hlavní

Pro Českou marketingovou společnost tento výrok určitě platí. Skupina lidí, která se schází dvakrát do roka, je složena z marketingových teoretiků a praktiků nejvyšší kvality. Vedle sebe usedá renomovaný vysokoškolský profesor a špičkový marketér přední české firmy, předsedkyně regionálního klubu a zkušený praktik doplňující teoretické závěry akademiků.
Úkolem této sešlosti je zhodnocení činnosti ČMS za uplynulé období. Nejinak tomu bylo i ve středu 8. prosince 2021. Nálada v salonku Klubu Lávka na Novotného lávce vzhledem ke covidovým kleštím mírně pochmurná, leč vzhledem k výsledkům v těžkých podmínkám příjemně optimistická. Není všechno tak, jak bychom si přáli a chtěli. S tím nic nenaděláme, ale můžeme se pokusit mínusy měnit na plusy. Těžké, nicméně proveditelné. Hlavní směry činnosti ČMS stále platí a nejdůležitější aktivity jsou viditelně aktivní. O tom všem se rozhovořili v bohaté diskusi přítomní členové HV poté, co si vyslechli Zprávu o činnosti, Zprávu o hospodaření, informaci o fungování Společnosti v rámci sociálních sítí i zprávy z jednotlivých regionálních klubů. Podařil se Marketér roku, velkou odezvu zaznamenal mezi odborníky podzimní seminář, jako hodinky vycházel časopis M&K, upevňovaly se kontakty s partnerskými organizacemi i se  členskou základnou, běžela administrace, fungovalo účetnictví a dokonce se našel prostor i na zábavu.
Je to málo? Je to moc?
Vždy je co zlepšovat, ale na druhé straně je chybou být příliš skromný. Doba má výjimečný charakter a nezvyklé parametry. Na ně musí reagovat nejen marketing jako obor, ale i Česká marketingová společnost jako jeho zastřešující platforma. Je možné konstatovat, že se jí to daří. Svědectví o tom přináší i níže uvedená zpráva o činnosti.
Zpráva_o_činnosti_II._pol._2021 www